Giải Bài đọc 4:Những bậc đá chạm mây VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

Người dân xóm chài gặp phải những khó khăn gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Cố Đương đã làm gì để giúp bà con trong xóm? Những chi tiết nào nói lên quyết tâm và lòng kiên trì của cố Đương? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Qua câu chuyện, em thấy cố Đương và người dân xóm chài đã chọn cách ứng xử như thế nào với thiên nhiên. Dựa vào nội dung câu chuyện, hãy viết: Một câu ca ngợi con đường lên núi của cố Đương.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1:

Người dân xóm chài gặp phải những khó khăn gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Một trận bão khủng khiếp cuốn hết thuyền bè, người dân phải lên núi kiếm củi bán để kiếm sống.

b) Sườn núi dựng đứng, muốn lên núi kiếm củi thì phải đi vòng rất xa.

c) Cả hai khó khăn trên. 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 1 của bài đọc. 

Lời giải chi tiết:

c) Cả hai khó khăn trên.   

Cố Đương đã làm gì để giúp bà con trong xóm? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Giúp mọi người làm thuyền bè để tiếp tục nghề chài lưới.

b) Ghép đá thành bậc thang vượt dốc để có con đường ngắn nhất lên đỉnh núi.

c) Đảm đương gánh vác mọi việc khó, giúp dân xóm chài chống bão. 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 2 của bài đọc.  

Lời giải chi tiết:

b) Ghép đá thành bậc thang vượt dốc để có con đường ngắn nhất lên đỉnh núi. 

Những chi tiết nào nói lên quyết tâm và lòng kiên trì của cố Đương? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Mặc mọi người bảo việc ghép đá thành đường lên núi không thể làm được nhưng ông vẫn quyết làm.

b) Công việc nặng nhọc không khiến ông sờn lòng.

c) Ông bỏ ra 5 năm để hoàn thành con đường lên núi.

d) Chim chóc thay nhau ca hát để ông quên mệt. 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 3 của bài đọc. 

Lời giải chi tiết:

a) Mặc mọi người bảo việc ghép đá thành đường lên núi không thể làm được nhưng ông vẫn quyết làm.

b) Công việc nặng nhọc không khiến ông sờn lòng.

c) Ông bỏ ra 5 năm để hoàn thành con đường lên núi. 

Qua câu chuyện, em thấy cố Đương và người dân xóm chài đã chọn cách ứng xử như thế nào với thiên nhiên? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Dựa hoàn toàn vào thiên nhiên.

b) Cải tạo thiên nhiên để phục vụ mình.

c) Vừa dựa vào thiên nhiên, vừa cải tạo thiên nhiên. 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi.   

Lời giải chi tiết:

c) Vừa dựa vào thiên nhiên, vừa cải tạo thiên nhiên.  

Câu 1:

a) Người ta gọi ông là cố Đương.

- Vì sao ................

- Người ta gọi ông là cố Đương vì .............

b) Dân làng tặng ông thêm một tên mới là cố Ghép.

Vì sao .................

Dân làng tặng ông thêm một tên mới tên là cố Ghép vì ................... 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và đặt câu hỏi đáp với bạn.  

Lời giải chi tiết:

a)

-Vì sao người ta gọi ông là cố Đương?

-Người ta gọi ông là cố Đương vì hễ gặp việc gì khó, ông đều đảm đương gánh vác.

b)

- Vì sao dân làng tặng ông thêm một tên mới là cố Ghép?

- Dân làng tặng ông thêm một tên mới tên là cố Ghép vì cả xóm biết ơn ông. 

Dựa vào nội dung câu chuyện, hãy viết:

a) Một câu ca ngợi con đường lên núi của cố Đương.

b) Một câu ca ngợi ý chí của cố Đương. 

Phương pháp giải:

Em dựa vào nội dung câu chuyện và đặt câu.  

Lời giải chi tiết:

a) Con đường lên núi của cố Đương ghép đã trở thành huyền thoại trong lòng người dân xóm nhỏ ở núi Hồng Lĩnh.

b) Cố Đương có một ý chí mạnh mẽ khiến mọi người nể phục.  

Quảng cáo
close