Giải Bài đọc 2: Chuyện của ông Biển VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

Ông Biển đem lại những gì cho con người. Điều gì xảy ra khiến ông Biển phải đi tìm người giúp đỡ. Em hiểu lời của ông Biển “Không thể loanh quanh mãi thế này!” như thế nào. Điều gì đã khiến ông Biển vui trở lại? Tìm 2 câu cảm trong bài đọc. Viết mỗi câu vào ô thích hợp trong bảng dưới đây.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc hiểu

Câu 1:

Ông Biển đem lại những gì cho con người? Đánh dấu √ vào ô thích hợp: 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 1 của bài đọc. 

Lời giải chi tiết:

 

Đúng

Sai

a) Ông có mặt từ thuở khai thiên lập địa.

 

V

b) Ông rì rầm kể chuyện suốt đêm ngày không mệt.

 

V

c) Ông thổi gió mát vào đất liền, đưa hơi nước lên trời làm mưa.

V

 

d) Ông cho con người rất nhiều sản vật của biển.

V

 

 

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Điều gì xảy ra khiến ông Biển phải đi tìm người giúp đỡ? Viết tiếp:

Ông Biển phải đi tìm người giúp đỡ vì .......................................................... 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 2 của bài đọc. 

Lời giải chi tiết:

Ông Biển phải đi tìm người giúp đỡ vì mỗi năm con người thải xuống biển hơn sáu triệu tấn rác. Tôm cá cứ chết dần.  

Câu 3

Em hiểu lời của ông Biển “Không thể loanh quanh mãi thế này!” như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Không thể để lặp đi lặp lại mãi cảnh biển xanh thành nơi chứa rác.

b) Không thể để lặp đi lặp lại mãi cảnh bãi cát trắng thành nơi chứa rác.

c) Không thể để lặp đi lặp lại mãi cảnh gió đưa rác xuống biển rồi sóng biển lại đẩy rác lên bờ. 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để trả lời câu hỏi.   

Lời giải chi tiết:

Em hiểu lời của ông Biển “Không thể loanh quanh mãi thế này!” nghĩa là:

c) Không thể để lặp đi lặp lại mãi cảnh gió đưa rác xuống biển rồi sóng biển lại đẩy rác lên bờ. 

Câu 4

Điều gì đã khiến ông Biển vui trở lại? 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn cuối của bài đọc.  

Lời giải chi tiết:

Điều khiến ông Biển vui trở lại là ông nhìn thấy các cô bé, cậu bé đang cầm những túi to để nhặt rác trên bãi biển.  

Luyện tập

Câu 1:

Tìm 2 câu cảm trong bài đọc. Viết mỗi câu vào ô thích hợp trong bảng dưới đây:

Câu cảm

Bộc lộ cảm xúc, thái độ

 

Bộc lộ cảm xúc vui mừng

 

Bộc lộ thái độ lo lắng 

Phương pháp giải:

Em đọc và tìm câu cảm trong bài đọc.  

Lời giải chi tiết:

Câu cảm

Bộc lộ cảm xúc, thái độ

“Cứu tinh đây rồi!”

Bộc lộ cảm xúc vui mừng

“Không thể loanh quanh mãi thế này!”

Bộc lộ thái độ lo lắng

Câu 2

Đặt câu:

a) Nói lời của ông Biển cảm ơn các bạn nhỏ nhặt rác.

b) Nói lời của ông Biển khuyên mọi người không xả rác bừa bãi. 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và đặt câu theo yêu cầu.  

Lời giải chi tiết:

a) Nói lời của ông Biển cảm ơn các bạn nhỏ nhặt rác:

Ông cảm ơn các cháu đã giúp ông nhặt rác nhé!

b) Nói lời của ông Biển khuyên mọi người không xả rác bừa bãi:

Để nước biển sớm trong xanh trở lại, mọi người đừng vứt rác bừa bãi nhé! 

Quảng cáo
close