Giải Bài đọc 1: Cùng vui chơi VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Các bạn nhỏ đá cầu trong quang cảnh như thế nào. Bài thơ miêu tả quả cầu giấy bay lượn như thế nào? Khổ thơ nào miêu tả các bạn nhỏ đá cầu rất khéo léo. Em hiểu “Chơi vui học càng vui” có nghĩa là gì. Viết thêm tên các trò chơi và hoạt động thể thao có thể ghép với những từ sau. Đặt câu nói về một hoạt động vui chơi (thể thao) của em.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc hiểu

Câu 1:

Các bạn nhỏ đá cầu trong quang cảnh như thế nào? Viết từ ngữ phù hợp vào chỗ trống:

-…………….. trải khắp nơi.

-…………….. trong bóng lá. 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 1.  

Lời giải chi tiết:

- Nắng vàng trải khắp nơi.

- Chim ca trong bóng lá. 

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Bài thơ miêu tả quả cầu giấy bay lượn như thế nào? Đánh  dấu tích vào ô phù hợp: 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 2.  

Lời giải chi tiết:

- Đúng: a, c, d

- Sai: b 

Câu 3

Khổ thơ nào miêu tả các bạn nhỏ đá cầu rất khéo léo? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) khổ thơ thứ nhất.

b) khổ thơ thứ ba.

c) Khổ thơ thứ tư. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài thơ để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

Đáp án: b) khổ thơ thứ ba. 

Câu 4

Em hiểu “Chơi vui học càng vui” có nghĩa là gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Chơi đã vui, học còn vui hơn.

b) Học đã vui, chơi còn vui hơn.

c) Nhờ chơi vui mà học tốt hơn.

d) Ý kiến khác của em (nếu có) 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Đáp án: c) Nhờ chơi vui mà học tốt hơn.  

Luyện tập

Câu 1:

Viết thêm tên các trò chơi và hoạt động thể thao có thể ghép với những từ sau:

a) Chơi: chơi cờ,...

b) Đánh: đánh cầu lông,…

c) Đấu: đấu võ,...

d) Đua: đua thuyền,... 

Phương pháp giải:

Em dựa vào hiểu biết của mình để hoàn thành bài tập.   

Lời giải chi tiết:

a) Chơi: chơi cờ, chơi chuyền, chơi nhảy dây, chơi đuổi bắt,...

b) Đánh: đánh khăng, đánh cầu lông, đánh bóng bàn,...

c) Đấu: đấu võ, đấu kiếm,...

d) Đua: đua thuyền, đua ngựa, đua xe đạp,... 

Câu 2

Đặt câu nói về một hoạt động vui chơi (thể thao) của em.

Mẫu: Chúng em chơi nhảy dây rất vui. 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.   

Lời giải chi tiết:

- Chúng em đánh cầu lông rất vui.

- Em rất thích xem đua thuyền. 

Quảng cáo
close