Giải Bài viết 2: Làm đơn tham gia câu lạc bộ thể thao VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Viết các nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây

Quảng cáo

Đề bài

Viết các nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em dựa vào gợi ý để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết

Em tự liên hệ bản thân và điền vào mẫu đơn.  

 • Giải Bài đọc 3: Trong nắng chiều VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

  Sân bóng của các bạn nhỏ có gì đặc biệt. Những chi tiết nào cho thấy trận đấu diễn ra rất sôi nổi? Nối đúng. Em hiểu thế nào về câu thơ “Đợt phản công gió lốc / Cú đá xoáy Pê-lê”? Khung cảnh đồng quê thanh bình được miêu tả qua những hình ảnh nào. Những câu nào dưới đây là câu khiến. Viết câu khiến

 • Giải Bài đọc 4: Người chạy cuối cùng VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

  Nhân vật “tôi” làm nhiệm vụ gì trong cuộc thi ma-ra-tông. Người chạy cuối cùng có gì đặc biệt. Tìm trong bài những chi tiết miêu tả cảm xúc của nhân vật “tôi” khi theo dõi người chạy cuối cùng. Vì sao hình ảnh người chạy cuối cùng có thể tiếp thêm động lực cho nhân vật “tôi” mỗi lúc gặp khó khăn. Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu dưới đây. Viết các bộ phận của mỗi câu trên vào ô thích hợp trong bảng sau. Tìm các câu khiến trong bài đọc.

 • Giải Góc sáng tạo: Bản tin thể thao VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

  Chọn 1 trong 2 đề sau: Đề 1: Viết một bản tin ngắn về một hoạt động thể thao ở trường em. Đề 2: Viết một bản tin ngắn về một buổi thi đấu mà em được xem.

 • Giải Bài đọc 2: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

  Để góp phần làm cho cả nước mạnh khỏe, mỗi người dân nên làm gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Nếu mỗi người ngày nào cũng tập thể dục thì có ích lợi gì. Em hiểu “Dân cường thì nước thịnh” có nghĩa là gì. Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn điều gì. Câu “Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục." thuộc kiểu câu nào dưới đây. Nối các từ sau thành 3 cặp từ có nghĩa trái ngược nhau.

 • Giải Bài đọc 1: Cùng vui chơi VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

  Các bạn nhỏ đá cầu trong quang cảnh như thế nào. Bài thơ miêu tả quả cầu giấy bay lượn như thế nào? Khổ thơ nào miêu tả các bạn nhỏ đá cầu rất khéo léo. Em hiểu “Chơi vui học càng vui” có nghĩa là gì. Viết thêm tên các trò chơi và hoạt động thể thao có thể ghép với những từ sau. Đặt câu nói về một hoạt động vui chơi (thể thao) của em.

Quảng cáo
close