Giải Bài đọc 1: Cu-ba tươi đẹp VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

Gạch dưới những từ ngữ, hình ảnh nói lên vẻ đẹp của đất nước Cu-ba. Gạch dưới tên những sản vật nổi tiếng của Cu-ba. Khổ thơ cuối thể hiện tình cảm gì của tác giả với nước bạn và với Tổ quốc Việt Nam. Nối các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Sử dụng một từ ngữ ở bài tập trên, đặt câu nói về tình hữu nghị giữa nhân dân các nước.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc hiểu

Câu 1:

Gạch dưới những từ ngữ, hình ảnh nói lên vẻ đẹp của đất nước Cu-ba:

Nửa vòng Trái Đất, rẽ tầng may

Anh đến Cu-ba một sáng ngày

Nắng rực trời tơ và biển ngọc

Đảo tươi một dải lụa đào bay. 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 1.   

Lời giải chi tiết:

Những từ ngữ, hình ảnh nói lên vẻ đẹp của đất nước Cu-ba là:

Nửa vòng Trái Đất, rẽ tầng may

Anh đến Cu-ba một sáng ngày 

Nắng rực trời tơ và biển ngọc

Đảo tươi một dải lụa đào bay.

Câu 2

Gạch dưới tên những sản vật nổi tiếng của Cu-ba:

Em ạ, Cu-ba ngọt lịm đường

Mía xanh đồng bãi, biếc đồi nương

Cam ngon, xoài ngọt vàng nông trại

Ong lạc đường hoa, rộn bốn phương... 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 2.  

Lời giải chi tiết:

Em ạ, Cu-ba ngọt lịm đường

Mía xanh đồng bãi, biếc đồi nương

Cam ngon, xoài ngọt vàng nông trại

Ong lạc đường hoa, rộn bốn phương... 

Câu 3

Khổ thơ cuối thể hiện tình cảm gì của tác giả với nước bạn và với Tổ quốc Việt Nam? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng nhất:

a) Tình yêu với quê hương.

b) Tình yêu với đất nước bạn.

c) Tình yêu với hai đất nước Việt Nam và Cu-ba. 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 3.  

Lời giải chi tiết:

Khổ thơ cuối thể hiện: c) Tình yêu với hai đất nước Việt Nam và Cu-ba. 

Luyện tập

Câu 1:

Nối các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp: 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.   

Lời giải chi tiết:

- Từ ngữ chỉ sự vật: bạn bè, anh em, láng giềng.

- Từ ngữ chỉ đặc điểm: thân thiết, hữu nghị, thân thiện.

- Từ ngữ chỉ hoạt động: hợp tác, giúp đỡ, viện trợ. 

Câu 2

Sử dụng một từ ngữ ở bài tập trên, đặt câu nói về tình hữu nghị giữa nhân dân các nước.  

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và đặt câu.    

Lời giải chi tiết:

- Việt Nam luôn giữ quan hệ bạn bè thân thiện với các nước trên thế giới.

- Tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cu-ba vô cùng tốt đẹp. 

 • Giải Bài đọc 2: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

  Đoàn cán bộ Việt Nam gặp gỡ học sinh nước nào. Những điều gì khiến cán bộ trong đoàn bất ngờ và thích thú? Hình ảnh ở đoạn cuối bài nói lên điều gì? Viết câu nêu nhận xét của em về các bạn học sinh trong bài đọc. Tên riêng Lúc-xăm-bua được viết như thế nào

 • Giải Bài đọc 3: Một kì quan VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

  Bài đọc miêu tả kì quan nào. Những chi tiết nào thể hiện vẻ đẹp đặc sắc của Ăng-co Vát. Điều gì gây ấn tưởng nổi bật ở Ăng-co Thom. Vì sao khu đền Ăng-co là niềm tự hào của người dân Cam-pu-chia? Viết tiếp. Tìm đoạn văn mở đầu, đoạn văn kết thúc bài đọc ở trên. Viết từ ngữ phù hợp vào chỗ trống. Các đoạn còn lại miêu tả kì quan Ăng-co theo trình tự nào.

 • Giải Bài viết 3: Viết thư làm quen VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

  Dựa vào bài đọc Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua, em hãy viết thư cho một học sinh nước bạn. (Đọc Gợi ý trong sách giáo khoa trang 104.)

 • Giải Bài đọc 4: Nhập gia tùy tục VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

  Theo phong tục của Bru-nây, bạn phải dùng tay nào để đưa hoặc nhận các vật. Vì sao bạn không được xoa đầu người khác. Nếu muốn chỉ vào ai thì bạn phải dùng ngón tay nào. Nếu đến một nơi mà không tôn trọng tục lệ, tập quán của nơi đó thì có thể xảy ra điều gì. Tìm và viết lại 3 câu thể hiện lời khuyên trong bài đọc.

 • Giải Bài đọc 5: Bác sĩ Y-éc-xanh VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

  Vì sao bà khách ước ao được gặp bác sĩ Y-éc-xanh. Gạch dưới những từ ngữ thể hiện ấn tượng của bà khách khi gặp bác sĩ Y-éc-xanh. Gạch dưới những câu nói thể hiện lòng yêu nước của bác sĩ Y-éc-xanh. Tâm sự của bác sĩ Y-éc-xanh về việc ông ở lại Việt Nam nói lên điều gì. Khoanh tròn dấu hai chấm dùng để báo hiệu phần giải thích trong đoạn văn sau.

Quảng cáo
close