Giải Bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 6 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

Đọc và làm bài tập. Câu nào tóm tắt đầy đủ đặc điểm của cây rau khúc. Tác giả tả chiếc bánh khúc như thế nào. Đoạn văn tả cây rau khúc có mấy câu có hình ảnh so sánh. Gạch dưới những câu có hình ảnh so sánh trong đoạn trích sau. Từ “quê hương” trong câu cuối bài đọc có tác dụng gì.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc và làm bài tập: 

Chõ bánh khúc của dì tôi

1. Câu nào tóm tắt đầy đủ đặc điểm của cây rau khúc? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Cây rau khúc chỉ bằng một mầm cỏ non mới nhú; lá như mạ bạc.

b) Lá rau như mạ bạc, trông như được phủ một lượt tuyết cực mỏng.

c) Sương sớm đọng trên lá long lanh như những bóng đèn pha lê.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Ý đúng: a) Cây rau khúc chỉ bằng một mầm cỏ non mới nhú; lá như mạ bạc. 

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Tác giả tả chiếc bánh khúc như thế nào? Nối đúng: 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

Nối: a – 3, b – 1, c – 2.  

Câu 3

a. Gạch dưới những câu có hình ảnh so sánh trong đoạn trích sau:

Cây rau khúc rất nhỏ, chỉ bằng một mầm cỏ non mới nhú. Lá rau như mạ bạc, trông như được phủ một lượt tuyết cực mỏng. Những hạt sương sớm đọng trên lá long lanh như những bóng đèn pha lê. Hai dì cháu tôi hái đầy rổ mới về. 

b. Đoạn văn tả cây rau khúc có mấy câu có hình ảnh so sánh? Đánh dấu √ vào ô trống trước ý đúng:

- 1 câu

- 2 câu

- 3 câu

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 2 của bài đọc.   

Lời giải chi tiết:

a) Cây rau khúc rất nhỏ, chỉ bằng một mầm cỏ non mới nhú. Lá rau như mạ bạc, trông như được phủ một lượt tuyết cực mỏng. Những hạt sương sớm đọng trên lá long lanh như những bóng đèn pha lê. Hai dì cháu tôi hái đầy rổ mới về.

b) 2 câu 

Câu 4

a. Gạch dưới những câu có hình ảnh so sánh trong đoạn trích sau:

Những cái bánh màu rêu xanh lấp ló trong áo xôi nếp trắng được đặt vào những miếng lá chuối hơ qua lửa thật mềm, trông đẹp như những bông hoa. Nhân bánh là một viên đậu xanh giã nhỏ vàng ươm, xen một thỏi mỡ xinh xắn, pha hạt tiêu. Cắn một miếng bánh thì như thấy cả hương đồng, cỏ nội gói vào trong đó.

b. Đoạn văn tả chiếc bánh khúc có mấy câu có hình ảnh so sánh? Đánh dấu √ vào ô trống trước ý đúng:

- 1 câu

- 2 câu 

- 3 câu

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 3 của bài đọc.  

Lời giải chi tiết:

a) Những cái bánh màu rêu xanh lấp ló trong áo xôi nếp trắng được đặt vào những miếng lá chuối hơ qua lửa thật mềm, trông đẹp như những bông hoa. Nhân bánh là một viên đậu xanh giã nhỏ vàng ươm, xen một thỏi mỡ xinh xắn, pha hạt tiêu. Cắn một miếng bánh thì như thấy cả hương đồng, cỏ nội gói vào trong đó.

b) 2 câu. 

Câu 5

Từ “quê hương” trong câu cuối bài đọc có tác dụng gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Gắn kỉ niệm của tác giả về chiếc bánh khúc với quê hương.

b) Gắn kỉ niệm của tác giả về chiếc bánh khúc với tuổi thơ.

c) Gắn kỉ niệm của tác giả về chiếc bánh khúc với người dì. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc và trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

c) Gắn kỉ niệm của tác giả về chiếc bánh khúc với người dì.  

Quảng cáo
close