Giải Bài đọc 2: Hai Bà Trưng VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

Viết từ ngữ vào chỗ trống để xác định các đoạn văn rồi nối mỗi ý ở bên A với đoạn văn phù hợp ở bên B. Gạch dưới những từ ngữ nói về tội ác của giặc ngoại xâm. Tìm những từ ngữ thể hiện tài năng, chí lớn và khí phách hiên ngang của Hai Bà Trưng. Nối đúng. Viết lại các tên người, tên địa lí trong bài.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc hiểu

Câu 1:

Viết từ ngữ vào chỗ trống để xác định các đoạn văn rồi nối mỗi ý ở bên A với đoạn văn phù hợp ở bên B: 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

a) Tội ác của giặc ngoại xâm: Từ đầu đến “đánh đuổi quân xâm lược.”.

b) Nuôi chí lớn giành lại non sông: Từ “Bấy giờ,...” đến “lập mưu giết chết Thi Sách.”.

c) Khí thế của nghĩa quân: Từ “Nhận được tin dữ” đến “theo suốt đường hành quân.”.

d) Khởi nghĩa thắng lợi: Phần còn lại 

Câu 2

Gạch dưới những từ ngữ nói về tội ác của giặc ngoại xâm:

Thuở xưa, nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ. Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ. Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng….Lòng dân oán hận ngút trời, chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược. 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 1 của bài đọc.  

Lời giải chi tiết:

Thuở xưa, nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ. Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ. Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng…. Lòng dân oán hận ngút trời, chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược. 

Câu 3

Tìm những từ ngữ thể hiện tài năng, chí lớn và khí phách hiên ngang của Hai Bà Trưng. Nối đúng: 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 2 và đoạn 3 của bài đọc. 

Lời giải chi tiết:

Những chi tiết thể hiện:

a) Tài năng và chí lớn của Hai Bà Trưng: 1, 3

b) Khí phách hiên ngang của Hai Bà Trưng: 2, 4 

Câu 4

Những hình ảnh nào nói lên khí thế oai hùng và thắng lợi vang dội của đoàn quân khởi nghĩa? Nối đúng: 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 4 của bài đọc.  

Lời giải chi tiết:

Nối: a – 1, 4, 6; b – 2, 3, 5.  

Luyện tập

Câu 1:

Viết lại các tên người, tên địa lí trong bài:

- Tên người Việt Nam:

- Tên người nước ngoài:

- Tên địa lí Việt Nam: 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để hoàn thành bài tập.   

Lời giải chi tiết:

- Tên người Việt Nam: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Thi Sách, Hai Bà Trưng.

- Tên người nước ngoài: Tô Định.

- Tên địa lí Việt Nam: Mê Linh, Luy Lâu. 

Câu 2

Các tên người, tên địa lí nói trên được viết hoa như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng.

b) Viết hoa chữ cái đầu của tiếng đầu tiên.

c) Viết hoa chữ cái đầu của tiếng cuối cùng 

Phương pháp giải:

Em dựa vào các tên người đã tìm để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

Đáp án: a) Viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng. 

 • Giải Bài viết 2: Viết về người anh hùng VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

  Viết đoạn văn về một anh hùng chống giặc ngoại xâm mà em biết.

 • Giải Bài đọc 3: Trận đánh trên không VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

  Chú Lương và chú Sáu là ai? Họ có nhiệm vụ gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Em hiểu những lời đối thoại ở đoạn 1 và đoạn 2 là của ai? Gạch dưới những từ ngữ miêu tả cảnh máy bay địch bị chiếc Mích của ta hạ gục. Gạch dưới những từ ngữ nói lên lòng dũng cảm và quyết tâm của các chiến sĩ hạ gục máy bay địch. Điền dấu câu phù hợp vào chỗ trống trong câu dưới đây.

 • Giải Bài đọc 4: Ở lại với chiến khu VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

  Trung đoàn trưởng nói gì với các chiến sĩ nhỏ. Vì sao các chiến sĩ xúc động khi nghe trung đoàn trưởng nói. Các chiến sĩ đáp lời trung đoàn trưởng như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Chi tiết nào trong bài khiến em cảm động? Khoanh tròn chữ cái trước ý em đúng. Gạch dưới câu khiến trong lời của nhân vật Mừng. Chuyển câu “Chúng em xin ở lại.” thành một câu khiến.

 • Giải Góc sáng tạo: Người chiến sĩ VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

  Chọn 1 trong 2 đề sau: Viết đoạn văn hoặc bài thơ ngắn về các chiến sĩ nhỏ trong bài đọc Ở lại với chiến khu. Trang trí cho bài viết hoặc gắn tranh vẽ của em. (Đọc Gợi ý trong sách giáo khoa, trang 78.) Viết đoạn văn hoặc bài thơ ngắn về một chiến sĩ quân đội. Gắn ảnh em sưu tầm hoặc tranh vẽ của em. (Đọc Gợi ý trong sách giáo khoa, trang 79.)

 • Giải Bài đọc 1: Chú hải quân VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

  Những hình ảnh nào nói lên khó khăn, gian khổ của chú hải quân. Tìm những hình ảnh đẹp của chú hải quân đứng gác. Hình ảnh nào trong khổ thơ 4 khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam? Hai dòng thơ cuối nói lên ước mong gì của bạn nhỏ. . Viết câu bày tỏ cảm xúc của em.

Quảng cáo
close