Giải Bài Ôn tập cuối học kì 1 - Tiết 2 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Nối đúng để được các cặp từ ngữ nói lên những đặc điểm trái ngược nhau giữa cây sồi và đám sậy. Vì sao đám sậy yếu ớt có thể đứng vững trước cơn bão. Nối câu với mỗi câu tương ứng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối đúng để được các cặp từ ngữ nói lên những đặc điểm trái ngược nhau giữa cây sồi và đám sậy: 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Nối a – 3, b – 1, c – 2.  

Câu 2

Vì sao đám sậy yếu ớt có thể đứng vững trước cơn bão? Gạch dưới các từ ngữ phù hợp:

Đám sậy trả lời:

- Anh to khoẻ nhưng đứng đơn độc một mình. Còn chúng tôi tuy nhỏ yếu nhưng luôn quây quần bên nhau. Chúng tôi dựa vào nhau nên gió bão chẳng thể nào thổi đổ được. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

Đám sậy trả lời:

- Anh to khoẻ nhưng đứng đơn độc một mình. Còn chúng tôi tuy nhỏ yếu nhưng luôn quây quần bên nhau. Chúng tôi dựa vào nhau nên gió bão chẳng thể nào thổi đổ được.

Câu 3

Nối câu với mỗi câu tương ứng: 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và ghép câu tương ứng.  

Lời giải chi tiết:

a – 3, b – 2, c – 1.  

Quảng cáo
close