Giải Bài đọc 2: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Để góp phần làm cho cả nước mạnh khỏe, mỗi người dân nên làm gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Nếu mỗi người ngày nào cũng tập thể dục thì có ích lợi gì. Em hiểu “Dân cường thì nước thịnh” có nghĩa là gì. Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn điều gì. Câu “Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục." thuộc kiểu câu nào dưới đây. Nối các từ sau thành 3 cặp từ có nghĩa trái ngược nhau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc hiểu

Câu 1:

Để góp phần làm cho cả nước mạnh khỏe, mỗi người dân nên làm gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Kêu gọi toàn dân tập thể dục.

b) Xây dựng nước nhà, gây đời sống mới.

c) Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ. 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 1 của bài đọc.  

Lời giải chi tiết:

Đáp án: c) Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ. 

Câu 2

Nếu mỗi người ngày nào cũng tập thể dục thì có ích lợi gì? Viết tiếp:

a) Ích lợi đối với mỗi người: Mỗi người đều ……………………. Vì khí huyết ……………..

b) Ích lợi đối với đất nước: Cả nước ……………… vì mỗi người dân đều khỏe mạnh. 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 2 của bài đọc.  

Lời giải chi tiết:

a) Ích lợi đối với mỗi người: Mỗi người đều sức khỏe vì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ.

b) Ích lợi đối với đất nước: Cả nước mạnh khỏe vì mỗi người dân đều mạnh khoẻ. 

Câu 3

Em hiểu “Dân cường thì nước thịnh” có nghĩa là gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý em thích:

a) Mỗi người dân mạnh khoẻ thì cả nước mạnh khoẻ.

b) Nhân dân mạnh khoẻ thì đất nước giàu mạnh.

c) Nhân dân giàu mạnh thì đất nước giàu mạnh.

d) Ý kiến khác của em (nếu có):........ 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

Đáp án: b) Nhân dân mạnh khoẻ thì đất nước giàu mạnh.  

Câu 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn điều gì? 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn cuối của bài đọc.  

Lời giải chi tiết:

Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn đồng bào ai cũng có gắng tập thể dục.  

Luyện tập

Câu 1:

Câu “Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục." thuộc kiểu câu nào dưới đây? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Câu khiến (để nêu đề nghị).

b) Câu cảm (để bày tỏ cảm xúc).

c) Câu hỏi (để hỏi). 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ câu nói để chọn câu trả lời đúng. 

Lời giải chi tiết:

Đáp án: a) Câu khiến (để nêu đề nghị). 

Câu 2

Nối các từ sau thành 3 cặp từ có nghĩa trái ngược nhau: 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

a – 2, b – 3, c – 1.  

Quảng cáo
close