Giải Bài đọc 1: Phố phường Hà Nội VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

Tên bài ca dao cho em biết bài này nói về điều gì. Theo bài ca dao, Hà Nội ngày xưa có bao nhiêu phố. Đọc các tên phố sau đây, em hiểu ngày xưa phố đó chuyên làm hoặc bán mặt hàng gì. Bài ca dao ghép tên các phố ở Hà Nội thành thơ. Tên các phố trong bài ca dao được viết như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc hiểu

Câu 1:

Tên bài ca dao cho em biết bài này nói về điều gì? Viết tiếp:

Tên bài ca dao cho em biết bài này nói về……………………. 

Phương pháp giải:

Em dựa vào tên bài ca dao để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

Tên bài ca dao cho em biết bài này nói về phố phường của Hà Nội.  

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Theo bài ca dao, Hà Nội ngày xưa có bao nhiêu phố? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. 16 phố

b. 30 phố 

c. 36 phố

Phương pháp giải:

Em đọc hai câu đầu của bài ca dao. 

Lời giải chi tiết:

Theo bài ca dao, Hà Nội ngày xưa có 36 phố. Chọn đáp án c.  

Câu 3

Đọc các tên phố sau đây, em hiểu ngày xưa phố đó chuyên làm hoặc bán mặt hàng gì? Nối đúng: 

Phương pháp giải:

Em đọc các tên phố để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Nối: a – 6, b – 5, c – 4, d – 3, e – 2, g – 1.   

Câu 4

Bài ca dao ghép tên các phố ở Hà Nội thành thơ. Theo em, điều đó có ý nghĩa gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý em thích:

a) Phố phường Hà Nội là một bài thơ đẹp.

b) Hà Nội đẹp như một bài thơ.

c) Tác giả rất yêu mến Hà Nội.

d) Một ý khác (nêu ý đó). 

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân và nói lên cảm xúc của mình.  

Lời giải chi tiết:

b) Hà Nội đẹp như một bài thơ. 

Luyện tập

Câu 1:

Tên các phố trong bài ca dao được viết như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

a) Viết hoa chữ cái đầu của tiếng thứ nhất: Hàng mã.

b) Viết hoa chữ cái đầu của tiếng thứ hai: hàng Mã.

c) Viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó: Hàng Mã. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài ca dao để hoàn thành bài tập.    

Lời giải chi tiết:

Chọn c 

Câu 2

Viết tên 2 thành phố ở Việt Nam mà em biết.  

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập.   

Lời giải chi tiết:

Hà Nội, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,... 

Quảng cáo
close