Giải Bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 4 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

Trong đoạn văn bầu trời ngoài cửa sổ (sách giáo khoa, trang 62), vầng trăng được so sánh với những sự vật nào? Điền vào bảng sau những từ ngữ thích hợp để thể hiện hình ảnh so sánh.

Quảng cáo

Đề bài

Trong đoạn văn bầu trời ngoài cửa sổ (sách giáo khoa, trang 62), vầng trăng được so sánh với những sự vật nào? Điền vào bảng sau những từ ngữ thích hợp để thể hiện hình ảnh so sánh: 

Qua mỗi hình ảnh so sánh, em hình dung vầng trăng như thế nào? Nối đúng: 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em đọc đoạn văn để trả lời câu hỏi.   

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Sự vật 1

Từ so sánh

Sự vật 2

Trăng

như

chiếc thuyền vàng trôi trong mây.

Trăng

như

chiếc đèn lồng thả ánh nắng xuống đầy sân.

Nối: a – 2, b – 1. 

Quảng cáo
close