Giải Bài Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 4 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Nối các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Đặt câu với một từ chỉ sự vật (hoặc chỉ hoạt động, đặc điểm) em vừa tìm được.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp: 

Phương pháp giải:

Em phân loại và sắp xếp từ vào nhóm thích hợp.  

Lời giải chi tiết:

- Sự vật: núi, cầu, bưởi, xe, áo.

- Hoạt động: bồng, bế, đi, đón.

- Đặc điểm: rộn, cao, lấm. 

Câu 2

Đặt câu với một từ chỉ sự vật (hoặc chỉ hoạt động, đặc điểm) em vừa tìm được.  

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

- Trên cầu, xe cộ nhộn nhịp di chuyển.

- Trời mưa, mẹ đi chợ về vạt áo lấm bùn. 

Quảng cáo
close