Giải Bài đọc 4: Phép màu trên sa mạc VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

Nối từ ngữ bên A với nghĩa phù hợp ở bên B. Người dân I-xra-en đã biến sa mạc thành đồng ruộng xanh tốt bằng cách nào. Các trang trại thủy sản của I-xra-en được lập ra ở đâu. Nhờ đâu mà người I-xra-en đã làm nên “phép mầu trên sa mạc”? Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Bằng gì.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối từ ngữ bên A với nghĩa phù hợp ở bên B: 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

Ghép: a – 2, b – 1, c – 4, d - 3 

Quảng cáo
decumar

Đọc hiểu

Câu 1:

Người dân I-xra-en đã biến sa mạc thành đồng ruộng xanh tốt bằng cách nào? Viết tiếp:

Người I-xra-en đã biến sa mặc thành ruộng đồng xanh tốt bằng ......................... 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 1 bài đọc. 

Lời giải chi tiết:

Người I-xra-en đã biến sa mạc thành ruộng đồng xanh tốt bằng kĩ thuật tưới nhỏ giọt. Nhờ hệ thống đường ống gắn các đầu nhỏ giọt, nước và phân bón được cung cấp thường xuyên, giúp cây phát triển, phủ xanh sa mạc. 

Câu 2

Các trang trại thủy sản của I-xra-en được lập ra ở đâu? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Trên núi đá, nới khí hậu không quá khắc nghiệt.

b) Dưới chân núi, nơi dễ lắp đặt ống dẫn nước về.

c)Trên sa mạc, xen giữa những cánh đồng trồng cây. 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 2 bài đọc.  

Lời giải chi tiết:

Đáp án: c) Trên sa mạc, xen giữa những cánh đồng trồng cây.  

Câu 3

Nhờ đâu mà người I-xra-en đã làm nên “phép mầu trên sa mạc”? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Nhờ có khí hậu thuận lợi.

b) Nhờ có nguồn nước dồi dào.

c) Nhờ sự cần cù và trí óc sáng tạo. 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 3 bài đọc. 

Lời giải chi tiết:

Đáp án: c) Nhờ sự cần cù và trí óc sáng tạo.  

Luyện tập

Câu 1:

Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Bằng gì?

a) I-xra-en phát triển chủ yếu bằng trí óc sáng tạo.

b) Người I-xra-en đã biến sa mạc thành ruộng đồng xanh tốt bằng kĩ thuật tưới nhỏ giọt. 

Phương pháp giải:

Em đọc lại bài đọc để hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

a) I-xra-en phát triển chủ yếu bằng trí óc sáng tạo.

b) Người I-xra-en đã biến sa mạc thành ruộng đồng xanh tốt bằng kĩ thuật tưới nhỏ giọt

Câu 2

Những sự vật nào dưới đây thể hiện đặc điểm của nông thôn mới. Nối đúng: 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ để hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

Những sự vật thể hiện đặc điểm của nông thôn mới là: Kĩ thuật mới, đường nhựa, máy nông nghiệp, đèn điện, nhà văn hóa, in-tơ-nét.  

Quảng cáo
close