Giải Bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 2 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

Bài thơ có bao nhiêu dòng lặp lại các từ “tiếng chim”? Bằng cách lặp lại liên tục hai từ “tiếng chim”, bài thơ diễn tả điều gì. Các hình ảnh về tiếng chim buổi sáng từ dòng thứ 3 đến dòng thứ 8 nói lên điều gì.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Bài thơ có bao nhiêu dòng lặp lại các từ “tiếng chim”? Đánh dấu √ vào ô trống trước ý đúng:

- 6 dòng. 

- 7 dòng.

- 8 dòng.

Phương pháp giải:

Em đọc bài thơ để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Bài thơ có bao nhiêu dòng lặp lại các từ “tiếng chim”?

- 8 dòng. 

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Bằng cách lặp lại liên tục hai từ “tiếng chim”, bài thơ diễn tả điều gì? Đánh dấu √ vào ô thích hợp

 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Đúng: a

Sai: b, c 

Câu 3

Đánh dấu √ vào ô trống trước câu trả lời đúng:

a) Các hình ảnh về tiếng chim buổi sáng từ dòng thứ 3 đến dòng thứ 8 nói lên điều gì?

- Tiếng chim buổi sáng như ánh nắng.

- Tiếng chim buổi sáng như bầy ong.

- Tiếng chim buổi sáng thật là kì diệu.

b) Câu thơ nào cho thấy tiếng chim buổi sáng như một dàn nhạc có sự tham gia của rất nhiều loài chim?

- “Tiếng chim cùng bé tưới hoa / Mát trong từng giọt nước hòa tiếng chim”.

- “Vòm cây xanh, đố bé tìm / Tiếng nào riêng giữa trăm nghìn tiếng chung”.

- “Mà vườn hoa cũng lạ lùng / Nghiêng tai nghe đến không cùng tiếng chim”.

c) Câu thơ nào cho thấy vườn hoa rất yêu thích tiếng chim buổi sáng?

- “Tiếng chim vỗ cánh bầy ong / Tiếng chim tha nằng rải đồng vàng thơm.”

- “Gọi bông lúa chin về thôn / Tiếng chim nhuộm óng cây rơm trước nhà.”

- “Mà vườn hoa cũng lạ lùng / Nghiêng tai nghe đến không cùng tiếng chim.” 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

a) Các hình ảnh về tiếng chim buổi sáng từ dòng thứ 3 đến dòng thứ 8 nói lên:

- Tiếng chim buổi sáng thật là kì diệu.

b) Câu thơ cho thấy tiếng chim buổi sáng như một dàn hòa nhạc:

- “Vòm cây xanh, đố bé tìm / Tiếng nào riêng giữa trăm nghìn tiếng chung”.

c) Câu thơ cho thấy vườn hoa rất yêu thích tiếng chim buổi sáng:

- “Mà vườn hoa cũng lạ lùng / Nghiêng tai nghe đến không cùng tiếng chim”. 

Câu 4

Dựa vào gợi ý từ bài thơ trên, em hãy viết:

a) Một câu tả tiếng chim buổi sáng.

b) Một câu diễn tả niềm vui của em khi nghe tiếng chim hót. 

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài thơ để đặt câu theo yêu cầu. 

Lời giải chi tiết:

a) Một câu tả tiếng chim buổi sáng: Tiếng chim buổi sáng trong veo đánh thức vạn vật thức dậy.

b) Một câu diễn tả niềm vui của em khi nghe tiếng chim hót: Mỗi sáng thức dậy, em đều rất vui vì có thể nghe tiếng chim hót ngoài sân. 

Quảng cáo
close