Giải Bài đọc 4: Bài tập làm văn VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Nối đúng. Tìm những chi tiết cho thấy Cô-li-a lúng túng khi làm bài. Việc nào Cô-li-a kể trong bài tập làm văn là việc bạn ấy chưa làm được. Vì sao khi mẹ bảo Cô-li-a đi giặt quần áo. Em hãy đặt tên khác cho câu chuyện. Dấu ngoặc kép trong mỗi câu dưới đây được dùng làm gì. Viết lại một câu em đã nói với bạn. Sử dụng dấu ngoặc kép để đánh dấu câu đó.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối đúng: 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc, tìm hiểu nghĩa của từ để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Nối: a – 4, b – 2, c – 3, d – 1. 

Đọc hiểu

Câu 1:

Tìm những chi tiết cho thấy Cô-li-a lúng túng khi làm bài?

- Cô-li-a loay hoay mất một lúc; Cô-li-a thấy bí; Cô-li-a cố nghĩ: Chẳng lẽ nộp bài văn ngắn ngủn như thế này?

- Cô-li-a nhìn sang Liu-xi-a ngạc nhiên thấy bạn đang viết lia lịa.

- Cô-li-a muốn giúp mẹ nhiều việc hơn để mẹ đỡ vất vả. 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để tìm chi tiết Cô-li-a thể hiện sự lúng túng.  

Lời giải chi tiết:

Những chi tiết cho thấy Cô-li-a lúng túng khi làm bài là:

- Cô-li-a loay hoay mất một lúc; Cô-li-a thấy bí; Cô-li-a cố nghĩ: Chẳng lẽ nộp bài văn ngắn ngủn như thế này? 

Câu 2

Việc nào Cô-li-a kể trong bài tập làm văn là việc bạn ấy chưa làm được?

- Quét nhà, rửa bát đĩa.

- Giặt khăn mùi soa, giặt bít tất.

- Giặt quần áo lót, áo sơ mi và quần

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn “Nhưng chẳng lẽ....” đến “... để mẹ đỡ vất vả.” Để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

Việc Cô-li-a kể trong bài tập làm văn là việc bạn ấy chưa làm được là:

- Giặt quần áo lót, áo sơ mi và quần. 

Câu 3

Vì sao khi mẹ bảo Cô-li-a đi giặt quần áo:

a) Lúc đầu, bạn ấy ngạc nhiên?

- Vì chưa bao giờ bạn ấy phải giặt quần áo của mình.

- Vì bạn ấy luôn tự giặt quần áo, mẹ không phải nhắc.

b) Về sau, bạn ấy vui vẻ làm theo lời mẹ?

- Vì bạn ấy vẫn thường xuyên giặt quần áo của mình.

- Vì đó là việc bạn ấy đã nói trong bài làm văn; nói thì phải làm. 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn cuối của bài để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

Khi mẹ bảo Cô-li-a đi giặt quần áo:

a) Lúc đầu, bạn ấy ngạc nhiên vì

- Vì chưa bao giờ bạn ấy phải giặt quần áo của mình. 

Câu 4

Em hãy đặt tên khác cho câu chuyện.  

Phương pháp giải:

Em dựa vào nội dung bài đọc và suy nghĩ để đặt tên.  

Lời giải chi tiết:

Có thể đặt tên khác cho câu chuyện là: Giúp mẹ làm việc nhà.  

Luyện tập

Câu 1:

1. Dấu ngoặc kép trong mỗi câu dưới đây được dùng làm gì? Nối đúng: 

Phương pháp giải:

Em dựa vào công dụng của dấu ngoặc kép phân loại và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Ghép: a,b – 3, c – 1, d – 2.  

Câu 2

Viết lại một câu em đã nói với bạn. Sử dụng dấu ngoặc kép để đánh dấu câu đó.

Mẫu: Em nói với bạn: “Bài toán này không khó đâu!” 

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân và dựa theo mẫu để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

- Em nói với bạn: “Cậu đã làm xong bài tập toán chưa?”

- Em cười và nói với bạn rằng: “Cậu vẽ bức tranh này đẹp quá!” 

Quảng cáo
close