Giải Bài đọc 1: Ông Trạng giỏi tính toán VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Qua đoạn 1, em biết gì về ông Lương Thế Vinh. Ông Lương Thế Vinh làm cách nào để cân voi? Đánh dấu tích vào ô trước ý đúng. Ông Lương Thế Vinh làm cách nào để biết một trang sách dày bao nhiêu. Gạch dưới từ ngữ nói lên những đóng gió của ông Lương Thế Vinh. Những từ nào dưới đây có nghĩa trái ngược nhau. Gạch dưới cặp từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau trong mỗi câu sau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc hiểu

Câu 1:

Qua đoạn 1, em biết gì về ông Lương Thế Vinh? Gạch dưới từ ngữ phù hợp trong đoạn trích dưới đây:

Lương Thế Vinh đỗ Trạng nguyên năm 21 tuổi. Ông được mọi người nể phục vì vừa học rộng vừa có rất nhiều sáng kiến trong đời sống. 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 1 bài đọc.  

Lời giải chi tiết:

Lương Thế Vinh đỗ Trạng nguyên năm 21 tuổi. Ông được mọi người nể phục vì vừa học rộng vừa có rất nhiều sáng kiến trong đời sống.  

Câu 2

Ông Lương Thế Vinh làm cách nào để cân voi? Đánh dấu tích vào ô trước ý đúng:

- Cho dẫn voi lên một bàn cân thật to để biết voi nặng bao nhiêu.

- Cho bốn chân voi dẫm lên bốn bàn cân thật to, rồi cộng các số đo để biết voi nặng bao nhiêu.

- Cho voi xuống thuyền, đánh dấu mức chìm, rổi xếp đá cho thuyền chìm đến mức đã đánh dấu, cân đá để biết voi nặng bao nhiêu. 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 2 của bài đọc. 

Lời giải chi tiết:

Cho voi xuống thuyền, đánh dấu mức chìm, rổi xếp đá cho thuyền chìm đến mức đã đánh dấu, cân đá để biết voi nặng bao nhiêu. 

Câu 3

Ông Lương Thế Vinh làm cách nào để biết một trang sách dày bao nhiêu? Đánh dấu tích vào ô trước ý đúng:

- Lấy thước đo độ dày của cuốn sách, rồi chia cho tổng số trang.

- Lấy thước đo rất nhỏ để đo độ dày của một trang sách.

- Cân cuốn sách, từ đó biết độ dày của sách và mỗi trang. 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 3 của bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Lấy thước đo độ dày của cuốn sách, rồi chia cho tổng số trang.  

Câu 4

Gạch dưới từ ngữ nói lên những đóng gió của ông Lương Thế Vinh:

Lương Thế Vinh đã tìm ra nhiều quy tắc tính toán, viết thành một cuốn sách. Mỗi quy tắc tính toán đều được ông tóm tắt bằng một bài thơ cho dễ nhớ. Đó là cuốn sách toán đầu tiên ở Việt Nam. Sách của ông được dạy trong nhà trường gần 400 năm. Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên làm ra bàn tính. Bàn tính lúc đầu làm bằng đất, về sau làm bằng gỗ và trúc, sơn nhiều màu, rất dễ sử dụng. 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.   

Lời giải chi tiết:

Lương Thế Vinh đã tìm ra nhiều quy tắc tính toánviết thành một cuốn sách. Mỗi quy tắc tính toán đều được ông tóm tắt bằng một bài thơ cho dễ nhớ. Đó là cuốn sách toán đầu tiên ở Việt Nam. Sách của ông được dạy trong nhà trường gần 400 năm. Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên làm ra bàn tính. Bàn tính lúc đầu làm bằng đất, về sau làm bằng gỗ và trúc, sơn nhiều màu, rất dễ sử dụng.  

Luyện tập

Câu 1:

Những từ nào dưới đây có nghĩa trái ngược nhau? Nối đúng: 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

a – 4, b – 1, c – 2, d – 3.  

Câu 2

Gạch dưới cặp từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau trong mỗi câu sau:

a) Lương Thế Vinh sai lính dắt voi xuống thuyền, sau đó, ông cho voi lên bờ.

b) Sứ thần lại xé một trang sách mỏng, nhờ ông đo xem nó dày bao nhiêu. 

Phương pháp giải:

Em đọc câu và tìm cặp từ trái nghĩa.   

Lời giải chi tiết:

Cặp từ có nghĩa trái ngược nhau là:

a) Lương Thế Vinh sai lính dắt voi xuống thuyền, sau đó, ông cho voi lên bờ.

b) Sứ thần lại xé một trang sách mỏng, nhờ ông đo xem nó dày bao nhiêu. 

 • Giải Bài đọc 2: Cái cầu VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

  Người cha trong bài thơ làm nghề gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Bức ảnh cha gửi đã gợi cho bạn nhỏ nghĩ đến những chiếc cầu nào. Những câu thơ nào cho thấy bạn nhỏ rất yêu chiếc cầu cha làm. Gạch dưới câu thơ cho thấy bạn nhỏ rất tự hào về cha mình. Nối các từ sau thành 4 cặp từ có nghĩa trái ngược nhau. Đặt câu với một từ trong bài tập trên.

 • Giải Bài viết 2: Tả đồ vật VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

  Viết đoạn văn về một đồ dùng trong nhà (hoặc đồ dùng học tập).

 • Giải Bài đọc 3: Người trí thức yêu nước VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

  Để về nước tham gia kháng chiến, bác sĩ Đặng Văn Ngữ phải đi đường vòng như thế nào. Va li nấm pê-ni-xi-lin được ông mang về quý giá như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Chi tiết ông tự tiêm thử liều thuốc đầu tiên vào cơ thể mình nói lên điều gì. Bác sĩ Đặng Văn Ngữ đã có những đóng góp gì cho hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Gạch dưới từ ngữ chỉ thời gian trong các câu sau. Viết thêm các từ ngữ.

 • Giải Bài đọc 4: Từ cậu bé làm thuê VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

  Ông Nguyễn Sơn Hà là người mở ra ngành nào ở Việt Nam. Vì sao sơn Tắc Kè được ưa chuộng trong cả nước. Ông Nguyễn Sơn Hà đã khắc phục khó khăn, tạo ra những sản phẩm gì phục vụ kháng chiến. Việc lấy tên ông Nguyễn Sơn Hà đặt cho một đường phố thể hiện điều gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Gạch dưới từ ngữ chỉ địa điểm trong những câu sau.

 • Giải Góc sáng tạo: Ý tưởng của em VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

  Viết đoạn văn tả một đồ vật (đồ chơi, máy móc, trang phục,...) thể hiện một ý tưởng sáng tạo của em. Gắn kèm tranh (hoặc hình cắt dán) thể hiện ý tưởng đó.

Quảng cáo
close