Giải Bài Ôn tập cuối học kì 1 - Tiết 4 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Đánh dấu tích vào ô thích hợp để xác định tác dụng của dấu hai chấm trong những câu sau

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu tích vào ô thích hợp để xác định tác dụng của dấu hai chấm trong những câu sau: 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em dựa vào kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.  

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Quảng cáo
close