Giải Bài đọc 3: Niềm vui chia sẻ VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Ở đoạn 1, điều gì khiến người mẹ trong câu chuyện xúc động? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Gia đình hai bạn nhỏ làm gì để giúp đỡ đồng bào vùng bị bão tàn phá. Bé gái tặng gì cho em nhỏ trong bức ảnh. Em có suy nghĩ gì về hành động của bé gái trong câu chuyện. Nối các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Đặt câu với một từ ở bài tập trên. Cho biết câu đó thuộc mẫu câu nào.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc hiểu

Câu 1:

Ở đoạn 1, điều gì khiến người mẹ trong câu chuyện xúc động? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Những thông tin từ các bài đọc về một cơn bão mới.

b) Bức ảnh người mẹ và bé gái trước một ngôi nhà mới.

c) Bức ảnh người mẹ và bé gái trước một ngôi nhà đổ nát. 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 1 để trả lời câu hỏi.   

Lời giải chi tiết:

Đáp án: c) Bức ảnh người mẹ và bé gái trước một ngôi nhà đổ nát. 

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Gia đình hai bạn nhỏ làm gì để giúp đỡ đồng bào vùng bị bão tàn phá? Đánh dấu tích vào ô phù hợp: 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

- Đúng: a, b, d

- Sai: c 

Câu 3

Bé gái tặng gì cho em nhỏ trong bức ảnh? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Quần áo, sách vở, một số đồ dùng.

b) Con búp bê mà bé yêu thích nhất.

c) Con búp bê mà em ít yêu thích nhất. 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 3 để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

Đáp án: b) Con búp bê mà bé yêu thích nhất. 

Câu 4

Em có suy nghĩ gì về hành động của bé gái trong câu chuyện? Khoanh tròn chữ cái trước ý em thích:

a) Bé gái rất tốt bụng, biết cùng cả nhà chia sẻ đồ dùng cho vùng bị bão tàn phá.

b) Bé gái rất tốt bụng, biết tặng món đồ chơi yêu thích nhất cho em nhỏ ở vùng bị bão tàn phá.

c) Bé gái rất tốt bụng, biết chia sẻ niềm vui của mình cho em nhỏ ở vùng bị bão tàn phá.

d) Ý kiến khác của em (nếu có). 

Phương pháp giải:

Em liên hệ bản thân và nói lên suy nghĩ của mình.   

Lời giải chi tiết:

Đáp án: c) Bé gái rất tốt bụng, biết chia sẻ niềm vui của mình cho em nhỏ ở vùng bị bão tàn phá. 

Luyện tập

Câu 1:

Nối các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp: 

Phương pháp giải:

Em quan sát, suy nghĩ và xếp từ vào nhóm thích hợp.   

Lời giải chi tiết:

Câu 2

a) Đặt câu với một từ ở bài tập trên.

b) Cho biết câu đó thuộc mẫu câu nào.

- Ai là gì?

- Ai làm gì?

- Ai thế nào? 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và đặt câu đúng các mẫu câu.  

Lời giải chi tiết:

a)

- Lớp em rất đoàn kết, yêu thương nhau

- Người trong thôn xóm luôn giúp đỡ lẫn nhau.

b)

- Ai thế nào?: Lớp em rất đoàn kết, yêu thương nhau

- Ai làm gì?: Người trong thôn xóm luôn giúp đỡ lẫn nhau. 

Quảng cáo
close