Giải Bài Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 1 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Đánh số thứ tự cho các tên riêng sau đây theo thứ tự trong bảng chữ cái.

Quảng cáo

Đề bài

Đánh số thứ tự cho các tên riêng sau đây theo thứ tự trong bảng chữ cái:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em sắp xếp tên theo bảng chữ cái.  

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

1. Chiến

2. Cường

3. Khánh

4. Kiên

5. Nam

6. Nga

7. Nghĩa

8. Thanh

9. Trung

10. Tùng.

Quảng cáo
close