Giải Bài đọc 3: Em nghĩ về Trái Đất VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

Hình ảnh Trái Đất ở khổ thơ đầu gợi cho em nghĩ đến những ai? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. “Những đứa con của đất” có điểm gì riêng và điểm gì chung. Gạch dưới những câu thơ thể hiện mong muốn chung của mọi người trên Trái Đất. Các từ hãy, mong, đừng thể hiện điều gì? Khoang tròn chữ cái trước ý đúng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc hiểu

Câu 1:

Hình ảnh Trái Đất ở khổ thơ đầu gợi cho em nghĩ đến những ai? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Nghĩ đến một cô gái quàng khăn màu xanh.

b) Nghĩ đến những trẻ em ở khắp nơi trên Trái Đất.

c) Nghĩ đến một người mẹ cõng trên lưng những đứa con của mình. 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 1 

Lời giải chi tiết:

Hình ảnh Trái Đất ở khổ thơ đầu gợi cho em nghĩ đến:

b) Nghĩ đến những trẻ em ở khắp nơi trên Trái Đất. 

Câu 2

“Những đứa con của đất” có điểm gì riêng và điểm gì chung?

- Điểm riêng: ……………………….

- Điểm chung: ………………………. 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 2.  

Lời giải chi tiết:

“Những đứa con của đất” có:

- Điểm riêng: màu da

- Điểm chung: nụ cười. 

Câu 3

Gạch dưới những câu thơ thể hiện mong muốn chung của mọi người trên Trái Đất:

Như ban mai nắng ấm

Lung linh bờ thảo nguyên

Hãy giữ được yên bình

Cho hoa thơm thơm mãi.

 

Cho năm châu hội ngộ

Trong tình thương loài người

Và cho khắp mọi nơi

Là nhà bồ câu trắng. 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 3 và khổ thơ 4.  

Lời giải chi tiết:

Như ban mai nắng ấm

Lung linh bờ thảo nguyên 

Hãy giữ được yên bình

Cho hoa thơm thơm mãi.

 

Cho năm châu hội ngộ

Trong tình thương loài người

Và cho khắp mọi nơi

Là nhà bồ câu trắng.

Câu 4

Em hiểu 2 dòng thơ cuối như thế nào? Viết tiếp:

Hai dòng thơ cuối thể hiện…………………….. 

Phương pháp giải:

Em đọc hai dòng thơ cuối và liên hệ bản thân để nói lên cảm nghĩ của mình.  

Lời giải chi tiết:

Hai dòng thơ cuối thể hiện mong muốn khắp nơi trên trái đất, khắp năm châu bốn biển đều được sống trong hòa bình.  

Luyện tập

Câu 1:

Các từ hãy, mong, đừng thể hiện điều gì? Khoang tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Thể hiện cảm xúc của người hỏi.

b) Thể hiện thái độ không đồng tình.

c) Thể hiện mong muốn, yêu cầu, đề nghị. 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

Các từ hãy, mong, đừng thể hiện: c) Thể hiện mong muốn, yêu cầu, đề nghị.  

Câu 2

Hãy đặt câu với mỗi từ trên để thể hiện mong muốn của em về những điều cần làm cho cuộc sống trên Trái Đất tốt đẹp hơn. 

- Hãy: ………

- Mong: …………

- Đừng: ………

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân và đặt câu thể hiện mong muốn của mình. 

Lời giải chi tiết:

- Hãy chung tay bảo vệ môi trường.

- Mong rằng khắp nơi trên trái đất đều được hòa bình.

- Đừng gây ô nhiễm môi trường. 

Quảng cáo
close