Giải Bài đọc 1: Ngưỡng cửa VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Khổ thơ 1 gợi lại kỉ niệm gì về ngưỡng cửa. Những hình ảnh nào trong bài thơ nói lên nỗi vất vả của bố mẹ? Hình ảnh nào trong bài thơ thể hiện niềm vui bạn bè gắn với ngưỡng cửa? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Em hiểu “con đường xa tắp” ở khổ thơ 3 là gì. Tìm từ ngữ có nghĩa giống các từ ngữ dưới đây: soi, xa tắp, thời tấm bé. Đặt câu với một từ ngữ vừa tìm được.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc hiểu

Câu 1:

Khổ thơ 1 gợi lại kỉ niệm gì về ngưỡng cửa? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Kỉ niệm về việc được bà và mẹ dắt cho tập đi.

b. Kỉ niệm về những lần các bạn chạy đến chơi.

c. Kỉ niệm về ngày đầu tiên cùng bạn đến lớp. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài thơ để trả lời câu hỏi.   

Lời giải chi tiết:

Đáp án a. Kỉ niệm về việc được bà và mẹ dắt cho tập đi. 

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Những hình ảnh nào trong bài thơ nói lên nỗi vất vả của bố mẹ? Đánh dấu √ vào ô trống phù hợp 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời.   

Lời giải chi tiết:

- Đúng: b, d

- Sai: a, c 

Câu 3

Hình ảnh nào trong bài thơ thể hiện niềm vui bạn bè gắn với ngưỡng cửa? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Bạn bè gặp nhau lúc nào cũng vội.

b. Bạn bè vui mừng gặp nhau bên ngưỡng cửa.

c. Cả hai hình ảnh nêu trên. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài thơ và trả lời.   

Lời giải chi tiết:

Đáp án b. Bạn bè vui mừng gặp nhau bên ngưỡng cửa. 

Câu 4

Em hiểu “con đường xa tắp” ở khổ thơ 3 là gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Đường đến trường học

b. Đường đến nhà bạn bè

c. Đường đến tương lai 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và chọn ý đúng.   

Lời giải chi tiết:

Đáp án c. Đường đến tương lai 

Luyện tập

Câu 1:

Tìm từ ngữ có nghĩa giống các từ ngữ dưới đây: soi, xa tắp, thời tấm bé

- Từ ngữ có nghĩa giống với soi là: ……………………… 

- Từ ngữ có nghĩa giống với xa tắp là: ………………………

- Từ ngữ có nghĩa giống với thời tấm bé là: ………………………

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và tìm từ điền thích hợp.  

Lời giải chi tiết:

- Từ ngữ có nghĩa giống với soi là: rọi, chiếu, …

- Từ ngữ có nghĩa giống với xa tắp là: xa xôi, xa tít, xa xăm,...

- Từ ngữ có nghĩa giống với thời tấm bé là: hồi nhỏ, thuở nhỏ, thuở ấu thơ, hồi bé,... 

Câu 2

Đặt câu với một từ ngữ vừa tìm được. 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ để đặt câu.   

Lời giải chi tiết:

- Ánh trăng chiếu sáng cả khu vườn.

- Hồi bé em thường chơi thả diều với các bạn. 

Quảng cáo
close