Giải Bài đọc 4: Nhà rông VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Nhà rông có những đặc điểm gì nổi bật. Nhà rông được dùng làm gì? Gạch dưới từ ngữ phù hợp trong đoạn trích dưới đây. Vì sao có thể nói nhà rông là nơi thể hiện tài năng và tinh thần cộng đồng của người dân Tây Nguyên. Nối các từ ngữ sau thành 3 cặp từ ngữ có nghĩa giống nhau. Đặt dấu hai chấm vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc hiểu

Câu 1:

Nhà rông có những đặc điểm gì nổi bật? Nối đúng: 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 2 của bài để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

Nối a – 2, b – 1.  

Câu 2

Nhà rông được dùng làm gì? Gạch dưới từ ngữ phù hợp trong đoạn trích dưới đây:

Nhà rông dùng làm nơi đón tiếp khách đến làng, nơi các già làng bàn bạc việc chung, nơi đàn ông lúc rỗi rãi ngồi trò chuyện hoặc vót nan, đan lát,…. Nhà rông là chỗ ngủ của con trai từ tuổi thiếu niên cho đến khi lấy vợ. Đây là tập quán từ xa xưa do trai tráng phải trực chiến để bảo vệ làng. Nhà rông còn là nơi tổ chức những lễ cúng chung của dân làng. 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 3 của bài đọc.  

Lời giải chi tiết:

Nhà rông dùng làm nơi đón tiếp khách đến làng, nơi các già làng bàn bạc việc chungnơi đàn ông lúc rỗi rãi ngồi trò chuyện hoặc vót nan, đan lát,…. Nhà rông là chỗ ngủ của con trai từ tuổi thiếu niên cho đến khi lấy vợ. Đây là tập quán từ xa xưa do trai tráng phải trực chiến để bảo vệ làng. Nhà rông còn là nơi tổ chức những lễ cúng chung của dân làng

Câu 3

Vì sao có thể nói nhà rông là nơi thể hiện tài năng và tinh thần cộng đồng của người dân Tây Nguyên? Đánh dấu tích vào ô phù hợp: 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Câu 1:

Nối các từ ngữ sau thành 3 cặp từ ngữ có nghĩa giống nhau: 

Phương pháp giải:

Em dựa theo nghĩa của các từ để xếp đúng.  

Lời giải chi tiết:

a – 2, b – 3, c – 1.  

Câu 2

Đặt dấu hai chấm vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau: 

a) Tây Nguyên là nơi chung sống của nhiều dân tộc anh em Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, Xơ-đăng, Mnông,...

b) Tây Nguyên có những cảnh đẹp nổi tiếng hồ Lắk, thác Pren, vườn quốc gia Chư Mom Ray,...

c) Tây Nguyên trồng nhiều loại cây công nghiệp, cây ăn quả cà phê, hồ tiêu, cao su, điều, chanh leo,...

Phương pháp giải:

Em dựa vào công dụng của dấu hai chấm để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

a) Tây Nguyên là nơi chung sống của nhiều dân tộc anh em: Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, Xơ-đăng, Mnông,...

b) Tây Nguyên có những cảnh đẹp nổi tiếng: hồ Lắk, thác Pren, vườn quốc gia Chư Mom Ray,... 

c) Tây Nguyên trồng nhiều loại cây công nghiệp, cây ăn quả: cà phê, hồ tiêu, cao su, điều, chanh leo,...

Quảng cáo
close