Giải Bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tiết 1 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

Tìm từ có nghĩa giống mỗi từ dưới đây. Đặt câu với một từ em tìm được. Viết vào chỗ trống thích hợp từ có nghĩa trái ngược với từ in đậm để hoàn thành các câu dưới đây.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tìm từ có nghĩa giống mỗi từ dưới đây. Đặt câu với một từ em tìm được.

a) Từ có nghĩa giống đất nước:...................................

Đặt câu:........................................

b)Từ có nghĩa giống yêu dấu:.......................................

Đặt câu:........................................

c)Từ có nghĩa giống chăm chỉ:.........................................

Đặt dấu:....................................... 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

a) đất nước: tổ quốc, non sông.

Đặt câu: Tổ quốc Việt Nam cong cong hình chữ S.

b) yêu dấu: yêu mến, yêu thương, quý mến, thân mến.

Đặt câu: Ai trong chúng ta đều dành một tình yêu thương đặc biệt dành cho đất nước.

c) chăm chỉ: cần cù, cần mẫn.

Đặt câu: Chú kiến cần mẫn tha mồi về tổ. 

Quảng cáo
decumar

Câu 2

3. Viết vào chỗ trống thích hợp từ có nghĩa trái ngược với từ in đậm để hoàn thành các câu dưới đây:

a) Trên kính ___ nhường.

b) Hẹp nhà ___ bụng.

c) Tuổi ___ chí lớn.

d) Anh em như thể chân tay

Rách ___ đùm bọc, dở ___ đỡ đần 

Phương pháp giải:

Em đọc các câu và tìm từ trái nghĩa.    

Lời giải chi tiết:

a) Trên kính dưới nhường.

b) Hẹp nhà rộng bụng.

c) Tuổi nhỏ chí lớn.

d) Anh em như thể chân tay

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần 

Quảng cáo
close