Giải Bài đọc 2: Cái cầu VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Người cha trong bài thơ làm nghề gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Bức ảnh cha gửi đã gợi cho bạn nhỏ nghĩ đến những chiếc cầu nào. Những câu thơ nào cho thấy bạn nhỏ rất yêu chiếc cầu cha làm. Gạch dưới câu thơ cho thấy bạn nhỏ rất tự hào về cha mình. Nối các từ sau thành 4 cặp từ có nghĩa trái ngược nhau. Đặt câu với một từ trong bài tập trên.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc hiểu

Câu 1:

Người cha trong bài thơ làm nghề gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Xây dựng cầu

b) Chụp ảnh

c) Lái xe lửa 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

Đáp án a.    

Câu 2

Bức ảnh cha gửi đã gợi cho bạn nhỏ nghĩ đến những chiếc cầu nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Cầu xe lửa được bắc qua sông.

b) Cầu tơ nhỏ nhện bắc qua chum nước.

c) Ngọn gió đưa con sáo sang sông.

d) Cầu lá tre con kiến bắc qua ngòi.

e) Cầu ao, nơi mẹ thường đãi đỗ. 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 2 để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

b) Cầu tơ nhỏ nhện bắc qua chum nước.

c) Ngọn gió đưa con sáo sang sông.

d) Cầu lá tre con kiến bắc qua ngòi.

e) Cầu ao, nơi mẹ thường đãi đỗ. 

Câu 3

Những câu thơ nào cho thấy bạn nhỏ rất yêu chiếc cầu cha làm? 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 2, khổ thơ 3.  

Lời giải chi tiết:

Những câu thơ cho thấy bạn nhỏ rất yêu chiếc cầu cha làm:

Yêu hơn, cả cái cầu ao mẹ thường đãi đỗ

Là cái cầu này ảnh chụp xa xa 

Câu 4

Gạch dưới câu thơ cho thấy bạn nhỏ rất tự hào về cha mình:

Yêu hơn, cả cái cầu ao mẹ thường đãi đỗ

Là cái cầu này ảnh chụp xa xa

Mẹ bảo: cầu Hàm Rồng sông Mã

Con cứ gọi: cái cầu của cha. 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 4.  

Lời giải chi tiết:

Yêu hơn, cả cái cầu ao mẹ thường đãi đỗ

Là cái cầu này ảnh chụp xa xa

Mẹ bảo: cầu Hàm Rồng sông Mã 

Con cứ gọi: cái cầu của cha.

Luyện tập

Câu 1:

Nối các từ sau thành 4 cặp từ có nghĩa trái ngược nhau: 

Phương pháp giải:

Em quan sát và sắp xếp đúng các cặp từ trái nghĩa.  

Lời giải chi tiết:

a – 2, b – 3, c – 4, d – 1.  

Câu 2

Đặt câu với một từ trong bài tập trên. 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

Cây na trong vườn quả mọc không đều, có quả to, có quả nhỏ.  

Quảng cáo
close