Giải Bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tiết 6 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

Đọc và làm bài tập. Điền vào bảng sau những từ ngữ thích hợp thể hiện 2 hình ảnh so sánh ở 4 dòng thơ đầu. Đánh dấu tích vào ô trống trước ý đúng. Dựa theo gợi ý từ 2 dòng thơ cuối bài, hãy viết tiếp 1 trong 2 câu sau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc và làm bài tập:

Cửa sổ

1. Điền vào bảng sau những từ ngữ thích hợp thể hiện 2 hình ảnh so sánh ở 4 dòng thơ đầu: 

Phương pháp giải:

Em đọc 4 dòng thơ đầu.  

Lời giải chi tiết:

Sự vật 1 

Từ so sánh

Sự vật 2

(1) Cửa sổ

mắt của nhà

(2) Cửa sổ

bạn của người

Đánh dấu tích vào ô trống trước ý đúng:

a) Vì sao tác giả bài thơ viết: “Cửa sổ còn biết làm thơ”?

- Vì cửa sổ biết nhìn ra trời rộng, sông dài.

- Vì cửa sổ biết che chắn bão mưa cho người.

- Vì qua cửa sổ, em cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên.

b) Em hiểu “bức tranh riêng treo tường” ở dòng thơ 8 là gì?

- Là bức tranh vẽ bầu trời đêm treo trên tường.

- Là bầu trời đêm hiện ra trong khung cửa sổ.

- Là ánh nắng sớm ùa vào, đẹp như tranh.

c) Em hiểu hai dòng thơ cuối khổ thơ 1 như thế nào?

- Mỗi dòng thơ đúc kết một ý đã được nói ở những dòng thơ trước đó.

- Cả hai dòng thơ đều khen cửa sổ đã đưa thiên nhiên tươi đẹp đến với em.

- Cả hai dòng thơ đều khen cửa sổ luôn che chắn nắng gió, bão mưa cho người. 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài thơ để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

a) Vì sao tác giả bài thơ viết: “Cửa sổ còn biết làm thơ”?

- Vì qua cửa sổ, em cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên.

b) Em hiểu “bức tranh riêng treo tường” ở dòng thơ 8 là gì?

- Là bầu trời đêm hiện ra trong khung cửa sổ.

c) Em hiểu hai dòng thơ cuối khổ thơ 1 như thế nào?

- Cả hai dòng thơ đều khen cửa sổ luôn che chắn nắng gió, bão mưa cho người. 

Dựa theo gợi ý từ 2 dòng thơ cuối bài, hãy viết tiếp 1 trong 2 câu sau:

a) Hai cánh cửa sổ là đôi mắt cho em………..

b) Hai cánh cửa sổ là đôi cánh cho em………… 

Phương pháp giải:

Em dựa vào 2 dòng thơ cuối bài để hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

a) Hai cánh cửa sổ là đôi mắt cho em có thể nhìn thấy thiên nhiên tươi đẹp.

b) Hai cánh cửa sổ là đôi cánh cho em đến với những cảnh đẹp thiên nhiên, đất nước, con người. 

Quảng cáo
close