Giải Bài Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 6 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Đánh dấu tích vào ô trống trước ý đúng. Đoạn 1 câu chuyện cho biết ba anh em sống với nhau thế nào. Vì sao ba anh em định chặt cây cổ thụ để chia nhau. Một từ có nghĩa giống hòa thuận. Một từ có nghĩa trái ngược với khô héo. Đặt câu với một từ em vừa tìm được.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đánh dấu tích vào ô trống trước ý đúng:

a) Đoạn 1 câu chuyện cho biết ba anh em sống với nhau thế nào?

- Trước kia hòa thuận, về sau không được như trước nữa.

- Trước sau đều không hòa thuận với nhau.

- Trước sau đều hòa thuận, không có gì thay đổi.

b) Vì sao ba anh em định chặt cây cổ thụ để chia nhau?

- Vì cây cổ thụ đã khô héo.

- Vì cả ba anh em đều cần có gỗ.

- Vì một người em nhất quyết đòi chia.

c) Chuyện gì xảy ra khi mấy anh em chuẩn bị hạ cây cổ thụ?

- Cây cổ thụ xum xuê khác thường.

- Cây cổ thụ bỗng nhiên khô héo.

- Cây cổ thụ xanh tươi hơn trước.

d) Vì sao người anh cả ôm cây mà khóc?

- Vì ông nhìn cây mà buồn về chuyện anh em không hòa thuận.

- Vì ông không muốn chia cái cây cho hai người em.

- Vì ông không muốn chia của cải cha mẹ để lại.

e) Chi tiết cây cổ thụ xanh tươi trở lại thể hiện điều gì?

- Cây cổ thụ vui vì nó đã khỏi bệnh.

- Cây cổ thụ vui vì nó mọc cành lá xum xuê.

- Cây cổ thụ vui vì ba anh em lại hòa thuận như xưa. 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

a) Đoạn 1 câu chuyện cho biết ba anh em sống với nhau thế nào?

- Trước kia hòa thuận, về sau không được như trước nữa.

b) Vì sao ba anh em định chặt cây cổ thụ để chia nhau?

- Vì một người em nhất quyết đòi chia.

c) Chuyện gì xảy ra khi mấy anh em chuẩn bị hạ cây cổ thụ?

- Cây cổ thụ bỗng nhiên khô héo.

d) Vì sao người anh cả ôm cây mà khóc?

- Vì ông nhìn cây mà buồn về chuyện anh em không hòa thuận.

e) Chi tiết cây cổ thụ xanh tươi trở lại thể hiện điều gì?

- Cây cổ thụ vui vì ba anh em lại hòa thuận như xưa. 

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Tìm trong bài đọc:

a) Một từ có nghĩa giống hòa thuận.

b) Một từ có nghĩa trái ngược với khô héo. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời.  

Lời giải chi tiết:

a) Một từ có nghĩa giống hòa thuận: êm ấm.

b) Một từ có nghĩa trái ngược với khô héo: xanh tươi, xum xuê. 

Câu 3

Đặt câu với một từ em vừa tìm được.   

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

- Cây phượng trước nhà cành lá xum xuê, hoa nở đỏ rực cả một vùng trời. 

Quảng cáo
close