Giải Bài đọc 1: Một mái nhà chung VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

Bài thơ nói đến “những mái nhà riêng” nào? Gạch dưới những từ ngữ nói về mái nhà riêng trong mỗi khổ thơ. Mái nhà chung của muôn loài là gì? Em hiểu ngôi nhà chung của muôn loài dưới mái nhà ấy là gì. Em thích những hình ảnh nào trong bài thơ. Nối các từ ngữ sau với nhóm thích hợp. Đặt câu với một từ ngữ ở nhóm c trong bài tập trên.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc hiểu

Câu 1:

Bài thơ nói đến “những mái nhà riêng” nào? Gạch dưới những từ ngữ nói về mái nhà riêng trong mỗi khổ thơ.

Mái nhà của chim

Lợp nghìn lá biếc

Mái nhà của cá

Sóng xanh rập rình.

 

Mái nhà của dím

Sâu trong lòng đất

Mái nhà của ốc

Tròn vo bên mình.

 

Mái nhà của em

Nghiêng giàn gấc đỏ

Mái nhà của bạn

Hoa giấy lợp hồng. 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 1, khổ thơ 2 và khổ thơ 3.  

Lời giải chi tiết:

Mái nhà của chim

Lợp nghìn lá biếc

Mái nhà của cá

Sóng xanh rập rình.

 

Mái nhà của dím

Sâu trong lòng đất

Mái nhà của ốc

Tròn vo bên mình.

 

Mái nhà của em

Nghiêng giàn gấc đỏ

Mái nhà của bạn

Hoa giấy lợp hồng. 

Câu 2

Mái nhà chung của muôn loài là gì? Viết tiếp:

Mái nhà chung của muôn loài là ............................ 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 4 và khổ thơ 5.   

Lời giải chi tiết:

Mái nhà chung của muôn loài là bầu trời xanh. 

Câu 3

Em hiểu ngôi nhà chung của muôn loài dưới mái nhà ấy là gì? Viết tiếp:

Đó là................................................................. 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài thơ để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Đó là trái đất.  

Câu 4

Em thích những hình ảnh nào trong bài thơ? Vì sao? 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và nói lên cảm nhận của mình.  

Lời giải chi tiết:

Em thích hình ảnh “Mọi mái nhà riêng / Có mái nhà chung / Rực rỡ vòm cao / Bảy sắc cầu vồng”. Vì hình ảnh này thể hiện sự tươi đẹp của bầu trời mang lại, của mái nhà chung của mọi người là trái đất.  

Luyện tập

Câu 1:

Nối các từ ngữ sau với nhóm thích hợp: 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.   

Lời giải chi tiết:

a) Các loài trên trái đất: người, cây, chim, cá.

b) Môi trường sống: bầu trời, không khí, đất, nước.

c) Những việc cần làm vì môi trường: bảo vệ môi trường, giữ gìn nguồn nước, giảm khí thải, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện. 

Câu 2

Đặt câu với một từ ngữ ở nhóm c trong bài tập trên. 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và đặt câu.    

Lời giải chi tiết:

- Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người.

- Hãy sử dụng tiết kiệm nước, tiết kiệm điện để góp phần bảo vệ môi trường.

 • Giải Trao đổi: Tiết kiệm nước VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

  Nghe thông tin. Nối đúng. Nếu không tiết kiệm nước thì sau bao nhiêu năm nữa, nhân loại sẽ thiếu nước nghiêm trọng. Viết tiếp để trả lời câu hỏi.

 • Giải Bài đọc 2: Chuyện của ông Biển VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

  Ông Biển đem lại những gì cho con người. Điều gì xảy ra khiến ông Biển phải đi tìm người giúp đỡ. Em hiểu lời của ông Biển “Không thể loanh quanh mãi thế này!” như thế nào. Điều gì đã khiến ông Biển vui trở lại? Tìm 2 câu cảm trong bài đọc. Viết mỗi câu vào ô thích hợp trong bảng dưới đây.

 • Giải Bài viết 2: Nước sạch VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

  Dựa theo gợi ý từ bài đọc Chuyện của ông Biển, viết một đoạn văn nêu suy nghĩ của em về việc giữ sạch nguồn nước (ao hoặc hồ, sông, suối, biển,...). Dựa theo gợi ý từ bài Tiết kiệm nước, viết một đoạn văn nêu suy nghĩ của em về việc tiết kiệm nước sạch.

 • Giải Bài đọc 3: Em nghĩ về Trái Đất VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

  Hình ảnh Trái Đất ở khổ thơ đầu gợi cho em nghĩ đến những ai? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. “Những đứa con của đất” có điểm gì riêng và điểm gì chung. Gạch dưới những câu thơ thể hiện mong muốn chung của mọi người trên Trái Đất. Các từ hãy, mong, đừng thể hiện điều gì? Khoang tròn chữ cái trước ý đúng.

 • Giải Bài đọc 4:Những bậc đá chạm mây VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

  Người dân xóm chài gặp phải những khó khăn gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Cố Đương đã làm gì để giúp bà con trong xóm? Những chi tiết nào nói lên quyết tâm và lòng kiên trì của cố Đương? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Qua câu chuyện, em thấy cố Đương và người dân xóm chài đã chọn cách ứng xử như thế nào với thiên nhiên. Dựa vào nội dung câu chuyện, hãy viết: Một câu ca ngợi con đường lên núi của cố Đương.

Quảng cáo
close