Giải Bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 5 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

Dựa vào nội dung câu chuyện Gươm thần, viết tiếp để hoàn thành câu.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung câu chuyện Gươm thần, viết tiếp để hoàn thành câu:

a. Câu chuyện chàng trai có sức khỏe lạ thường và thanh gươm thần thể hiện ước mơ của nhân dân ta……….

b. Những chi tiết trong câu chuyện cho thấy người dân đồng lòng cùng chàng trai đánh giặc là: ………

c. Câu chuyện trên nói lên …..…của nhân dân ta 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em dựa vào câu chuyện và hoàn thành câu.   

Lời giải chi tiết

a. Câu chuyện chàng trai có sức khỏe lạ thường và thanh gươm thần thể hiện ước mơ của nhân dân ta: ước mơ độc lập, hòa bình.

b. Những chi tiết trong câu chuyện cho thấy người dân đồng lòng cùng chàng trai đánh giặc là:

- Bác thợ rèn vội vã rèn gươm ngay

- Các bác thợ mộc khéo nhất trong vùng cũng đến chia nhau tìm gỗ gáy về làm vỏ gươm và chuôi gươm.

- Trong gió bão, dân các nơi cũng cầm khiên đao, cung nỏ hò reo xông tới.

c. Câu chuyện trên nói lên tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước của nhân dân ta. 

Quảng cáo
close