Giải Bài viết 5: Em kể chuyện VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

Chọn 1 trong 2 đề sau: Viết đoạn văn kể lại câu chuyện Sự tích cây lúa, từ đoạn tốp thợ săn gặp các vị thần núi đến hết. Viết đoạn văn kể chuyện em và các bạn đóng vai, thực hành giao lưu với các bạn Lúc-xăm-bua.

Quảng cáo

Đề bài

Chọn 1 trong 2 đề sau:

1. Viết đoạn văn kể lại câu chuyện Sự tích cây lúa, từ đoạn tốp thợ săn gặp các vị thần núi đến hết.

2. Viết đoạn văn kể chuyện em và các bạn đóng vai, thực hành giao lưu với các bạn Lúc-xăm-bua. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em dựa vào gợi ý để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết

1. Em nhớ lại câu chuyện cô giáo đã kể để kể lại.

2. Em nhớ lại phần thực hành của mình tại lớp để kể lại. 

Quảng cáo
close