Giải Chia sẻ VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

Ô chữ dưới đây có 8 từ, gồm 7 từ đọc theo hàng ngang và 1 từ đọc theo hàng dọc. Em hãy tìm các từ đó. Viết lại một từ em vừa tìm được ở ô chữ. Đánh số thứ tự trước từ đó theo số thứ tự của hình thích hợp ở bên cạnh ô chữ.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Ô chữ dưới đây có 8 từ, gồm 7 từ đọc theo hàng ngang và 1 từ đọc theo hàng dọc. Em hãy tìm các từ đó. 

Phương pháp giải:

Em quan sát ô chữ để tìm các từ có nghĩa trong ô chữ. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Viết lại một từ em vừa tìm được ở ô chữ. Đánh số thứ tự trước từ đó theo số thứ tự của hình thích hợp ở bên cạnh ô chữ.  

Phương pháp giải:

Em quan sát hình ảnh và chọn từ phù hợp với các hình ảnh.  

Lời giải chi tiết:

Hình 1: Đất đai

Hình 2: Môi trường

Hình 3: Hợp tác

Hình 4: Trái đất

Hình 5: Bầu trời

Hình 6: Kết đoàn

Hình 7: Phát triển

Hình 8: Thi đua 

 • Giải Bài đọc 1: Một mái nhà chung VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

  Bài thơ nói đến “những mái nhà riêng” nào? Gạch dưới những từ ngữ nói về mái nhà riêng trong mỗi khổ thơ. Mái nhà chung của muôn loài là gì? Em hiểu ngôi nhà chung của muôn loài dưới mái nhà ấy là gì. Em thích những hình ảnh nào trong bài thơ. Nối các từ ngữ sau với nhóm thích hợp. Đặt câu với một từ ngữ ở nhóm c trong bài tập trên.

 • Giải Trao đổi: Tiết kiệm nước VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

  Nghe thông tin. Nối đúng. Nếu không tiết kiệm nước thì sau bao nhiêu năm nữa, nhân loại sẽ thiếu nước nghiêm trọng. Viết tiếp để trả lời câu hỏi.

 • Giải Bài đọc 2: Chuyện của ông Biển VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

  Ông Biển đem lại những gì cho con người. Điều gì xảy ra khiến ông Biển phải đi tìm người giúp đỡ. Em hiểu lời của ông Biển “Không thể loanh quanh mãi thế này!” như thế nào. Điều gì đã khiến ông Biển vui trở lại? Tìm 2 câu cảm trong bài đọc. Viết mỗi câu vào ô thích hợp trong bảng dưới đây.

 • Giải Bài viết 2: Nước sạch VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

  Dựa theo gợi ý từ bài đọc Chuyện của ông Biển, viết một đoạn văn nêu suy nghĩ của em về việc giữ sạch nguồn nước (ao hoặc hồ, sông, suối, biển,...). Dựa theo gợi ý từ bài Tiết kiệm nước, viết một đoạn văn nêu suy nghĩ của em về việc tiết kiệm nước sạch.

 • Giải Bài đọc 3: Em nghĩ về Trái Đất VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

  Hình ảnh Trái Đất ở khổ thơ đầu gợi cho em nghĩ đến những ai? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. “Những đứa con của đất” có điểm gì riêng và điểm gì chung. Gạch dưới những câu thơ thể hiện mong muốn chung của mọi người trên Trái Đất. Các từ hãy, mong, đừng thể hiện điều gì? Khoang tròn chữ cái trước ý đúng.

Quảng cáo
close