Giải câu 5 trang 47 SBT địa 7

Giải câu 5 trang 47 SBT địa 7, Cho biết ý kiến của em với câu dưới đây: Ốc đảo là nơi có nguồn nước ngọt và các điều kiện thích hợp với sự sinh sống của các sinh vật cũng như con người trong các hoang mạc. a) Đúng b) Sai

Đề bài

Cho biết ý kiến của em với câu dưới đây:

Ốc đảo là nơi có nguồn nước ngọt và các điều kiện thích hợp với sự sinh sống của các sinh vật cũng như con người trong các hoang mạc.

a) Đúng

b) Sai

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức sự thích nghi của động, thực vật - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Ốc đảo là nơi có nguồn nước ngọt và các điều kiện thích hợp với sự sinh sống của các sinh vật cũng như con người trong các hoang mạc.

Chọn: A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 19: Môi trường hoang mạc
Gửi bài