Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 102 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 102 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 35.1 - Lược đồ tự nhiên châu Mĩ (tr.l 10 SGK) và kết hợp với vốn hiểu biết, hãy mô tả hệ thống núi An-đét theo gợi ý cụ thể dưới đây:

 • pic

  Câu 2 trang 102 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 102 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 46.1 và 46.2, tr. 139 SGK:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 103 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 103 sách bài tập Địa lí 7, Ở chân núi An-đét cho đến độ cao 1000m, ở sườn núi phía đông là rừng nhiệt đới, ở sườn núi phía tây là thực vật nửa hoang mạc.

Gửi bài