Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 12 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 12 SBT địa 7, Quan sát hình 4.2 và 4.3 tr.13 SGK, em hãy: a) So sánh hình dạng tháp tuổi TP. Hồ Chí Minh tại hai thời điểm năm 1989 và năm 1999. b) Qua hình dạng của tháp tuổi, cho biết kết cấu dân số theo độ tuổi của TP. Hồ Chính Minh đã thay đổi như nào sau 10 năm.

 • pic

  Câu 2 trang 13 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 13 SBT địa 7, Quan sát hình 4.4. Lược đồ phân bố dân cư châu Á, tr.14 SGK, em hãy đọc lược đồ này và ghi tiếp vào chỗ trống (...) trong các câu dưới đây: a) Những khu vực tập trung đông dân là: Nam Á, ... b) Những khu vực tập thưa đông dân là: Bắc Á, ... c) Những khu vực có các đô thị lớn là: - Đông Á (Nhật Bản, ... ) - Nam Á (... ) - Đông Nam Á ( In-đô-nê-xi-a,... ) d) Như vậy, sự phân bố dân cư ở châu Á ...

 • Quảng cáo

Gửi bài