Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 100 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 100 sách bài tập Địa lí 7, Hãy nối các ô chữ ở cột A với các ô chữ ở cột B sao cho đúng:

 • pic

  Câu 2 trang 100 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 100 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 101 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 101 sách bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 4 trang 101 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 101 sách bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 5 trang 102 SBT địa 7

  Giải câu 5 trang 102 sách bài tập Địa lí 7, Bằng vốn hiểu biết của mình, hãy nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trong các siêu đô thị ở Trung và Nam Mĩ.

Gửi bài