Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 130 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 130 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào hình 11(bài 57), em hãy: a) Ghi tên các nước ở Đông Âu lên lược đồ. b) Tô màu vàng vào các nước này.

 • pic

  Câu 2 trang 130 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 130 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ sau:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 130 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 130 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 4 trang 131 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 131 sách bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 5 trang 131 SBT địa 7

  Giải câu 5 trang 131 sách bài tập Địa lí 7, Cho biết ý kiến của em với câu dưới đây:

Gửi bài