Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 85 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 85 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 37.1 - Lược đồ phân bố dân cư và đô thị Bắc Mĩ, tr.116 SGK, em hãy:

 • pic

  Câu 2 trang 86 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 86 sách bài tập Địa lí 7, Căn cứ vào câu dưới đây:"Số dân thành thị Bắc Mỹ chiếm 76% dân số"

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 86 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 86 sách bài tập Địa lí 7, Chọn câu đúng nhất. Hệ thống siêu đô thị của Bắc Mĩ nằm ở

 • pic

  Câu 4 trang 86 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 86 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 37.1, tr.116 SGK, hãy hoàn thành bảng dưới đây:

Gửi bài