Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 134 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 134 sách bài tập Địa lí 7, Trình bày đặc điểm tự nhiên cơ bản của châu Âu.

 • pic

  Câu 2 trang 135 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 135 sách bài tập Địa lí 7, Phân tích những thuận lợi làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao và có hiệu quả.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 135 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 135 sách bài tập Địa lí 7, Hoàn thành bảng số liệu dưới đây:

Gửi bài