Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 28 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 28 SBT địa 7, Hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B để nêu đúng đặc điểm khí hậu của các loại môi trường đới nóng (Ví dụ: a-2):

 • pic

  Câu 2 trang 29 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 29 SBT địa 7, Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây: a) Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm trong bảng. b) Từ biểu đồ trên, nêu nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa của địa điểm đó bằng cách ghi vào chỗ trống (…) trong các câu dưới đây và kết luận xem biểu đồ đó thuộc loại môi trường nào?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 30 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 30 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Gửi bài