Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 23 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 23 SBT địa 7, Dựa vào bảng thống kê dưới đây: a) Hãy vẽ biểu đồ về sự gia tăng dân số, sự giảm sút diện tích rừng năm 1980 và năm 1990 ở Đông Nam Á.

 • pic

  Câu 2 trang 24 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 24 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ nguyên nhân của sự suy giảm diện tích rừng và những biện pháp khắc phục:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 24 SBT địa 7

  Dựa vào sơ đồ dưới đây :

 • pic

  Câu 4 trang 25 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 25 SBT địa 7, Vẽ mũi tên nối các ô chữ và điền nội dung còn thiếu vào các ô sao cho đúng.

Gửi bài