Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 64 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 64 SBT địa 7, Quan sát hình 27.2 - Lược đồ các môi trường tự nhiên của châu Phi, tr.86 SGK, em hãy : a) Hoàn thiện nhận xét về sự phân bố các môi trường tự nhiên ở châu Phi dưới đây.

 • pic

  Câu 2 trang 65 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 65 SBT địa 7, Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa 9 (hình 28.1, tr.88 SGK) theo gợi ý cụ thể dưới đây:

 • Quảng cáo

Gửi bài