Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 106 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 106 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 48.1 - Lược đồ tự nhiên châu Đại Dương, tr. 144 SGK, kết hợp với SGK, hoàn thành bảng dưới đây:

 • pic

  Câu 2 trang 106 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 106 sách bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 106 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 106 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 48.2, tr.145 SGK, nêu đặc điểm khí hậu của các đảo thuộc châu Đại Dương

 • pic

  Câu 4 trang 107 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 107 sách bài tập Địa lí 7, Hãy ghi Đ vào ô vuông ý trả lời đúng, chữ S vào ô vuông ý trả lời sai.

Gửi bài