Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 5 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 5 SBT địa 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây, em hãy cho biết tác dụng của việc điều tra dân số.

 • pic

  Câu 2 trang 6 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 6 SBT địa 7, Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây: a) Hãy vẽ biểu đồ hình cột, biểu diễn sự phát triển của số dân trên thế giới từ những năm 1000 đến năm 2011. b) Qua biểu đồ đã vẽ, rút ra những nhận xét bằng cách điền vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 4 trang 7 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 7 SBT địa 7, Dựa vào vốn hiểu biết và sơ đồ dưới đây: Hãy nêu những biện pháp giảm sự gia tăng dân số và ngăn chặn sự bùng nổ dân số.

 • pic

  Câu 3 trang 7 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 7 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ nguyên nhân và hậu quả của sự bùng nổ dân số:

Gửi bài