Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 125 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 125 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào hình 11 dưới đây: Em hãy điền tên các nước ở Tây và Trung Âu lên lược đồ.

 • pic

  Câu 2 trang 126 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 126 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào SGK, kết hợp với quan sát hình 57.1 - Lược đồ tự nhiên khu vực Tây và Trung Âu, tr. 172 SGK, hoàn thành sơ đồ dưới đây.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 126 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 126 sách bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ: Khí hậu Tây và Trung Âu

 • pic

  Câu 4 trang 126 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 126 sách bài tập Địa lí 7, Hãy nối các ô chữ và điền nội dung vào các ô còn trống để được sơ đồ về mối quan hệ giữa địa hình và sự phát triển kinh tế ở các miền thuộc Tây và Trung Âu.

Gửi bài