Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 104 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 104 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 47.1 - Lược đồ tự nhiên châu Nam Cực, tr. 140 SGK kết hợp với vốn hiểu biết, hãy hoàn thành bảng dưới đây:

 • pic

  Câu 2 trang 104 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 104 sách bài tập Địa lí 7, Trình bày sơ lược về lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 104 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 104 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 47.2-Biểu đồ nhiệt độ của hai địa điểm ở châu Nam Cực, tr.141 SGK, nêu nhận xét về chế độ nhiệt của châu Nam Cực theo gợi ý cụ thể dưới đây:

 • pic

  Câu 4 trang 105 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 105 sách bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ sau:

Gửi bài