Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 111 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 111 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 51.1 - Lược đồ tự nhiên châu Âu, tr.153 SGK, hãy:

 • pic

  Câu 2 trang 111 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 111 sách bài tập Địa lí 7, Dùng gạch nối, nối những ô chữ dưới đây để nêu đúng sự phân bố, đặc điểm của núi già, núi trẻ, đồng bằng châu Âu:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 112 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 112 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào SGK và vốn hiểu biết, hoàn thành sơ đồ sau:

 • pic

  Câu 4 trang 112 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 112 sách bài tập Địa lí 7, Nối ý ở cột A với ý ở cột B để nêu đúng sự phân bố thực vật ở châu Âu:

 • pic

  Câu 5 trang 112 SBT địa 7

  Giải câu 5 trang 112 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 54.1 - Lược đồ tự nhiên châu Âu, tr. 153 SGK, em hãy:

Gửi bài