Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 67 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 67 SBT địa 7, Quan sát hình 29.1 - Lược đồ phân bố dân cư và đô thị châu Phi. tr.90 SGK, hãy nêu nhận xét về sự phân bố dân cư châu Phi bằng cách chọn các cụm từ (đều, không đều, tập trung đông, thưa thớt) điền vào chỗ trống và hoàn chỉnh các câu dưới đây:

 • pic

  Câu 2 trang 67 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 67 SBT địa 7, Dựa vào vốn hiểu biết, hãy giải thích tại sao dân cư châu Phi phân bố không đều.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 67 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 67 SBT địa 7, Quan sát hình 29.1 - Lược đồ phân bố dân cư châu Phi, tr.90 SGK, em hãy: a) Nêu tên các thành phố có trên 1 triệu người.

 • pic

  Câu 4 trang 68 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 68 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ những khó khăn chính đang cản trở việc phát triển kinh tế - xã hội của các nước châu Phi.

Gửi bài