Giải câu 3 trang 67 SBT địa 7

Giải câu 3 trang 67 SBT địa 7, Quan sát hình 29.1 - Lược đồ phân bố dân cư châu Phi, tr.90 SGK, em hãy: a) Nêu tên các thành phố có trên 1 triệu người.

Đề bài

Quan sát hình 29.1 - Lược đồ phân bố dân cư châu Phi, tr.90 SGK, em hãy:

a) Nêu tên các thành phố có trên 1 triệu người.

b) Nêu tên các thành phố có trên 5 triệu người.

c) Nhận xét chung về sự phân bố của các thành phố đông dân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức dân cư - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

a) Các thành phố có trên 1 triệu người: Ra-bắt, Cá-xa-blan-ca, Đa-ca, Cô-na-cri, A-bít-gian, Ác-cra, Kin-sa-xa, Lu-an-đa, Lu-xu-cả, Kẹp-tạo, Pre-to-ri-a, Giô-han-ne-xbua, Đuốc-bán, Ma-pu-tô, Đa-ét Xa-lam, Nai-rô-bi, A-đi A-bê-ba, Tri-pô-li.

b) Các thành phố có trên 5 triệu người: An-giê, Cai-rô, La-gốt.

c) Nhận xét chung về sự phân bố của các thành phố đông dân: Các thành phố đông dân hầu hết tập trung vùng duyên hải ở phần cực Bắc và cực Nam của châu Phi, ven vịnh Ghi-nê, các thung lũng sông Nin.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài