Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 33 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 33 SBT địa 7, Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý em cho là đúng nhất. Nền nông nghiệp hiện đại là nền nông nghiệp: a) sản xuất ra khối lượng nông sản lớn, có giá trị cao. b) hàng hóa sử dụng nhiều máy móc, phân bón, tổ chức sản xuất theo quy mô lớn kết hợp chặt chẽ với công nghiệp chế biến. c) sản xuất chuyên môn hóa cao và quy mô lớn.

 • pic

  Câu 2 trang 33 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 33 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 34 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 34 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ những khó khăn về thời tiết, khí hậu và những biện pháp khắc phục khó khăn để phát triển sản xuất nông nghiệp ở môi trường đới ôn hòa.

 • pic

  Câu 4 trang 34 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 34 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ:

Gửi bài