Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 48 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 48 SBT địa 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây: Kết hợp quan sát hình 20.1 và hình 20.2 tr.64 SGK, hãy mô tả sơ lược quang cảnh môi trường hoang mạc.

 • pic

  Câu 2 trang 48 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 48 SBT địa 7, Với các ô chữ bên phải, hãy lập một sơ đồ và đặt tên cho sơ đồ này:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 49 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 49 SBT địa 7, Dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 4 trang 49 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 49 SBT địa 7, Qua sơ đồ dưới đây: Em hãy trả lời câu hỏi: Tại sao diện tích hoang mạc trên thế giới ngày càng mở rộng?

 • pic

  Câu 5 trang 49 SBT địa 7

  Giải câu 5 trang 49 SBT địa 7, Quan sát hình 20.3 và 20.6 tr.65 66 SGK, kết hợp vốn hiểu biết, hãy nêu những biện pháp để cải tạo hoang mạc và ngăn chặn quá trình hoang mạc hóa.

Gửi bài