Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 73 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 73 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào sơ đồ ba khu vực châu Phi, hình 32.1 tr.100 SGK, hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 2 trang 74 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 74 sách bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 74 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 74 sách bài tập Địa lí 7, Em hãy lập một sơ đồ về khu vực Trung Phi, trong đó nêu được những đặc điểm khái quát nổi bật về tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế.

 • pic

  Câu 4 trang 75 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 75 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào sơ đồ ở câu 2 và câu 3, hãy nêu sự khác biệt về kinh tế giữa khu vực Bắc Phi và khu vực Trung Phi.

Gửi bài